Siirry sisältöön

Aliupseerin ylentäminen

Sotilaallista esimiesasemaa, koulutusta ja tehtävää osoitetaan sotilasarvolla tai palvelusarvolla. Ylentäminen tapahtuu Puolustusvoimien säädöksissä annettujen ylennysperusteiden mukaisesti.

Lisäksi ylennyksissä huomioidaan henkilön nykyisen tehtävän vaativuus, henkilön menestyminen tehtävissään, kenttäkelpoisuusindeksi, henkilökohtainen kuntoindeksi, henkilön sotilaskoulutus sekä muu tehtävän hoitamiseen vaikuttava koulutus, nuhteettomuus sekä henkilön kyvykkyys vaativimpiin tehtäviin. Ylennys ei siis ole automaatio tai palkinto, joka tapahtuu, kun hyväksi luettavat palvelusvuodet ja käydyt kurssit ja koulutukset ovat suoritettu.

Aliupseerien ylennykset toteutetaan ja palvelusarvot annetaan pääsääntöisesti 4.6. ja 6.12. Palvelusarvon antaminen ja reservissä aliupseerin arvoon ylentäminen pyritään toteuttamaan lähtökohtaisesti samaan aikaan ja samaan arvoon. Aliupseerin tehtävä, tehtävän vaatima koulutus ja palvelusarvo muodostavat toimivan ja nousujohteisen kokonaisuuden.

Hallintoyksikön päällikkö antaa alaiselleen aliupseerille sotilasammattihenkilön, kersantin, ylikersantin ja vääpelin/pursimiehen palvelusarvon, sekä ylentää korpraalin/ylimatruusin, alikersantin, kersantin, ylikersantin ja vääpelin/pursimiehen sotilasarvoon.

Ylivääpelin ja ylipursimiehen sotilasarvoon ylentää ja vastaavan palvelusarvon antaa Ilmavoimien, Merivoimien tai Maavoimien komentaja tai puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö.

Sotilasmestarin palvelusarvo ja/tai ylennys voidaan antaa aliupseerien vaativimpiin tehtäviin määrätyille.  Ylennettävällä on myös oltava sotilasammatilliset mestariopinnot suoritettuina. Pääesikunnan päällikkö ylentää aliupseerin sotilasmestarin sotilasarvoon ja antaa vastaavan palvelusarvon. Joukko-osasto (vast.) lähettää sotilasmestarin palvelusarvon antamisesta/sotilasarvoon ylentämisestä esityksen puolustushaaraesikuntaan, joka laatii puolustushaaran esityksen Pääesikunnan henkilöstöosastolle.

Lisätietoa aiheesta HQ183 PVHSM HENKILÖSTÖALA 011 – PEHENKOS Aliupseerien henkilöasioiden hoito 1.3.2020

Kuvat: Aleksi Laurila, Asta Ruuskanen

Riku Rissanen

Pääluottamusmies

Maavoimat

  • Mihin jäsenmaksuni käytetään?

    Jäsenten maksamalla jäsenmaksulla, 1,2 % palkkasummasta, mahdollistetaan jäsenyhdistysten ja koko Aliupseeriliiton toiminta. Jäsenmaksutulosta merkittävä määrä tulee paikallisyhdistysten käyttöön. Aliupseeriliiton vuoden 2018 budjetissa tämä määrä oli yhteensä noin 100 000 euroa.

  • Kehittämisajatukset edustajakokoukseen

    Valtionhallinnon sopimuskierros on parhaillaan käynnissä. Työnantajaa ja henkilöstöä edustavat toimijat yrittävät löytää yhteisymmärrystä työelämän tulevaisuuden kehittämistarpeista. Aliupseeriliittokin on mukana neuvotteluissa omien kehittämistavoitteidensa kanssa.

  • Valmistautuminen kehityskeskusteluun

    Perusteet avoimelle, oikeudenmukaiselle ja tasapuolisille kehityskeskusteluille luodaan huolellisella valmistautumisella, joka aloitetaan perehtymällä menneen kauden toimintaan, tavoitteisiin ja resursseihin sekä yksilön ja organisaation kehittämissuunnitelmiin.