Siirry sisältöön

Aliupseerin ylentäminen

Sotilaallista esimiesasemaa, koulutusta ja tehtävää osoitetaan sotilasarvolla tai palvelusarvolla. Ylentäminen tapahtuu Puolustusvoimien säädöksissä annettujen ylennysperusteiden mukaisesti.

Lisäksi ylennyksissä huomioidaan henkilön nykyisen tehtävän vaativuus, henkilön menestyminen tehtävissään, kenttäkelpoisuusindeksi, henkilökohtainen kuntoindeksi, henkilön sotilaskoulutus sekä muu tehtävän hoitamiseen vaikuttava koulutus, nuhteettomuus sekä henkilön kyvykkyys vaativimpiin tehtäviin. Ylennys ei siis ole automaatio tai palkinto, joka tapahtuu, kun hyväksi luettavat palvelusvuodet ja käydyt kurssit ja koulutukset ovat suoritettu.

Aliupseerien ylennykset toteutetaan ja palvelusarvot annetaan pääsääntöisesti 4.6. ja 6.12. Palvelusarvon antaminen ja reservissä aliupseerin arvoon ylentäminen pyritään toteuttamaan lähtökohtaisesti samaan aikaan ja samaan arvoon. Aliupseerin tehtävä, tehtävän vaatima koulutus ja palvelusarvo muodostavat toimivan ja nousujohteisen kokonaisuuden.

Hallintoyksikön päällikkö antaa alaiselleen aliupseerille sotilasammattihenkilön, kersantin, ylikersantin ja vääpelin/pursimiehen palvelusarvon, sekä ylentää korpraalin/ylimatruusin, alikersantin, kersantin, ylikersantin ja vääpelin/pursimiehen sotilasarvoon.

Ylivääpelin ja ylipursimiehen sotilasarvoon ylentää ja vastaavan palvelusarvon antaa Ilmavoimien, Merivoimien tai Maavoimien komentaja tai puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö.

Sotilasmestarin palvelusarvo ja/tai ylennys voidaan antaa aliupseerien vaativimpiin tehtäviin määrätyille.  Ylennettävällä on myös oltava sotilasammatilliset mestariopinnot suoritettuina. Pääesikunnan päällikkö ylentää aliupseerin sotilasmestarin sotilasarvoon ja antaa vastaavan palvelusarvon. Joukko-osasto (vast.) lähettää sotilasmestarin palvelusarvon antamisesta/sotilasarvoon ylentämisestä esityksen puolustushaaraesikuntaan, joka laatii puolustushaaran esityksen Pääesikunnan henkilöstöosastolle.

Lisätietoa aiheesta HQ183 PVHSM HENKILÖSTÖALA 011 – PEHENKOS Aliupseerien henkilöasioiden hoito 1.3.2020

Kuvat: Aleksi Laurila, Asta Ruuskanen

Riku Rissanen

Pääluottamusmies

Maavoimat

  • Muutoksen takana on ajatus

    Aliupseerien palvelussuhteiden ehdot ovat syntyneet ja kehittyneet yksittäisten jäsenten esille tuomista ajatuksista ja havainnoista. Myös työolosuhteet ovat kehittyneet, koska työntekijät ovat halunneet korjata epäkohtia ja parantaa työolojaan. Yksittäiset aliupseerit ja mekaanikot ovat avainasemassa omien ja yhteisten asioiden muutoksessa.

  • Voinko säästää vuosilomaa?

    Vuosilomasopimuksen mukaan virasto (Puolustusvoimat) ja virkamies tai työntekijä voivat sopia, että virkamies tai työntekijä säästää osan vuosittaisista lomapäivistään pidettäväksi seuraavalla lomakaudella tai sen jälkeen säästövapailla.

  • Tavoitteena toimiva urakierto

    Pääesikunta on julkaissut 21.9.2021 kehityskeskustelukierrosta 2021 – 2022 ohjaavan käskyn AR14534. Käsky antaa perusteita niin esimiehille kuin työntekijöillekin kehityskeskusteluun valmistautumisesta ja läpiviemisestä.