Siirry sisältöön

Muutto- ja siirtokustannusten korvaaminen

Aliupseerin arjessa saattaa tulla tilanteita, että on aika hyvästellä tuttu ja turvallinen työympäristö uusien haasteiden edessä. Uudet haasteet voivat tarkoittaa myös paikkakunnan vaihtoa siirtovelvollisina ja tähän kokonaisuuteen Puolustusvoimilla on sopimukseen perustuvat tukitoiminnat.

Aliupseereina olemme tottuneet edustamaan  vakaata pysyvyyttä ja ammattitaitoa työpisteillämme. Sivusilmällä olemme laittaneet merkille, kuinka tiheästi esimerkiksi upseerit vaihtavat tehtävää ja paikkakuntaa. Sinne meni, uusi tuli, ja parin vuoden päästä sama rumba. Aliupseerien kohdalla siirtovelvollisuus on alkanut konkretisoitumaan viime vuosien aikana.

Vaativat tehtävät ovat lisääntyneet opistoupseeripoistuman myötä. Muutaman vuoden ikäinen aliupseerien keskitetty seuraajasuunnitelma (AUKES) on osaltaan levittämässä tietoa vaativimmista aliupseerien tehtävistä. Omaa uraa miettiessä se itseään kiinnostava huipputehtävä ei välttämättä löydy omasta hallintoyksiköstä ja tarvittavat peliliikkeet vaativat muuton toiselle paikkakunnalla. Ja sitten kun tehtävään määräys näyttää väistämättömältä, iskee taloudellinen ahdistus. Miten hoidan muuton, millä rahalla? Miten työnantaja tukee?

Puolustusvoimissa siirtovelvollisia tuetaan omalla muutto- ja siirtokustannusten korvaussopimuksella. Se poikkeaa valtion yleisen virkaehtosopimuksen painotuksiltaan ja korvauksiltaan. Sopimusta on paranneltu viime vuosien aikana ja tällä tavalla Puolustusvoimat pyrkii kannustamaan ja helpottamaan päätöstä vaativampien tehtävien hakemiseen toiselta paikkakunnalta.

Mitä korvataan?

Ennen mahdollista muuttoa kannattaa henkilöstöalan kautta selvittää mihin korvauksiin on oikeutettu. Muuttavalle on pääsääntöisesti järjestetty maksuton henkilöiden tai irtaimiston kuljetus. Muuttorahaa maksetaan muutettavien henkilöiden lukumäärän mukaan. Yhdelle henkilölle muuttorahan suuruus on 1681,88 euroa, sen ollessa kaksi 2522,82 euroa ja sen ollessa kolme tai enemmän 3363,76 euroa. Muuttorahaa ei suoriteta etukäteen, vaan vasta muuton jälkeen.

Koko perheen muuttaminen saattaa vaatia erikoisjärjestelyjä, varsinkin kun perheessä asuu kouluikäistä jälkikasvua. Tämänkaltaisissa tapauksissa muuttoa on mahdollista siirtää lasten lukuvuosien alkamis- ja päättymishetkien mukaisesti enintään kuudella kuukaudella ja enintään kulumassa olevan lukuvuoden loppuun. Vastaavasti puolison töiden vastaanottamiseen tai opiskeluun liittyvien välttämättömien syiden takia muuttoa voidaan siirtää enintään kolmella kuukaudella.

Majoittumiskorvausta voidaan suorittaa virkamiehelle, kun muutto uudelle sijoituspaikkakunnalle on hyväksyttävän syyn takia tapahtunut joko ennen tai jälkeen varsinaista siirtymisajankohtaa. Korvausta maksetaan muuttoajankohdan ja varsinaisen siirtymisajankohdan väliseltä ajalta niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat tilapäisestä asumisesta uudella paikkakunnalla.

Reppureiden tukeminen

Perheestään erillään asuvia virkamiehiä tuetaan rahallisesti niiltä työssäolovuorokausilta, jolloin hän on siirtoon liittyen joutunut asumaan erillään perheestään. Summa on matkakustannuksista tutun päivärahan suuruudesta 30 % (13,5 euroa vuonna 2022) ja sitä maksetaan 36 kuukauden ajan. Uusi tehtävään määräys samalla paikkakunnalla kolmen vuoden kuluessa tai välittömästi sen jälkeen tuottaa vielä edellisen lisäksi 12 kuukautta  korvattavaa aikaa lisää. Perheestään erillään asuvia tuetaan myös matkakorvausten muodossa. Virkamiehelle tai yhdelle hänen perheenjäsenistään suoritetaan 78 matkan matkustamiskustannusten korvaukset matkasta perheen asuinpaikkakunnalle tai uudelle virkapaikkakunnalle ja takaisin. Matkoja voidaan tehdä enintään yksi viikossa.

Valmistelutoimenpiteet

Siirtoon liittyviä valmistelutoimenpiteitä varten voidaan virkamiehelle myöntää kolme   palkallista virkavapauspäivää. Lisäksi virkamiehelle ja yhdelle hänen perheenjäsenelleen voidaan suorittaa matkustamis- ja majoittumiskorvausta. Matkakustannuksia voidaan maksaa kolmelta edestakaiselta matkalta ja majoittumiskustannuksia yhteensä kolmelta vuorokaudelta.

Mikäli sinulla on siirto toiselle paikkakunnalle tulossa, on etukäteen tarpeellista selvittää omat oikeutensa. Henkilöstöosastossasi pitäisi olla ammattilainen auttamassa. Myös luottamusmiehelläsi on valmiudet auttaa tässäkin asiassa.

Terho Eironen

Valtakunnallinen pääluottamusmies

  • Aliupseeri esimerkkinä asevelvolliselle

    ”Joukkueen murtautuessa läpi pakotti ottamansa vangit valjastamaan hevosen, meni takaisin hakemaan konekiväärit pois ja taistellen 3 eri vihollislinjan läpi toi konekiväärit, miehensä sekä vangit takaisin omalle puolelle.”, lukee Mannerheim-ristin ritari Eino Mallilan ristin myöntämisperusteissa.

  • Työterveyshuollon toimintasuunnitelma työn alla

    Työterveyshuolto kuuluu kaikille työssä käyville työntekijöille työsuhteen laadusta ja kestosta riippumatta. Työterveyshuolto on toimintaa, jonka järjestää ja kustantaa työnantaja ja joka tukee työntekijöiden työkykyä. Työterveyshuolto edistää terveellistä työympäristöä ja turvallisia työoloja.

  • Edunvalvojat koulutukseen

    Aliupseeriliitto järjestää vuoden 2017 aikana 12 ammattiyhdistyskurssia ja kaksi järjestötoimintakurssia. Aliupseeriliiton koulutusjärjestelmä sisältää luottamusmiesten perus- jatko- ja täydennyskursseja, yhteistoiminnan perus- ja jatkokurssin, palkkausjärjestelmäkurssin sekä järjestötoiminnan peruskurssin ja puheenjohtajien neuvottelupäivät.