Siirry sisältöön

Tehtävänkuvauksen vaikutus palkkaan

Aliupseerien henkilöstöasioiden hoitonormin mukaan palkanmaksun perusteet määritellään tehtävään määräyksellä ja tehtävän kuvauksella. Tehtävään määräämisen jälkeen tehtävänkuvaus onkin tärkein virkamiehen palkan määrittävä dokumentti.

Työnantaja päättää tehtävistä ja niiden muutoksista. On syytä kuitenkin huomioida esimiehen ja alaisen vastuut tehtävänkuvauksen ajanmukaisuudesta ja oikeellisuudesta. Tehtävän vaativuusluokka perustuu aina tehtävänhoitajan ja esimiehen yhdessä laatimaan ja allekirjoittamaan tehtävänkuvaukseen. Poikkeuksena avoimena ilman tehtävänhoitajaa laadittavat tehtävänkuvaukset, jotka allekirjoittaa pelkästään esimies. Tehtävänkuvauksen tulee olla virkamiehen työohje, jonka varaan päivittäiset työtehtävät rakentuvat.

Työnantaja päättää tehtävistä ja niiden muutoksista.

Kun tehtävän sisältö muuttuu olennaisesti, tehtävänkuvaus tulee päivittää ja tehtävän vaativuus tarkastaa. Olennaisia muutoksia ovat muun muassa tehtävissä, ammattitaitovaatimuksissa ja vastuissa tapahtuvat muutokset sekä lisätyt tai poistetut sijaisuudet. Tehtävässä tapahtuvilla muutoksilla ei kuitenkaan aina ole seuraamuksia sen vaativuuteen. Esimerkiksi työn määrän lisääntyminen ei suoranaisesti ole tehtävän vaativuutta muuttava yksittäinen tekijä. Merkittävää tehtävän vaativuuden arvioinnin kannalta on, jos jonkun tehtävän prosentuaalinen osuus nousee tai laskee.

Omasta tehtävänkuvauksesta huolehtiminen on tärkein osa jäsenen omaa edunvalvontaa. Tehtävänkuvauksen sisältöä tulee tarkastella vähintään kerran vuodessa kehityskeskustelun yhteydessä. Kehityskeskustelussa käytävä suoritusarviointikin perustuu virkamiehen vahvistettuun tehtävänkuvaukseen. Vaikka tehtävän vaativuusluokka ei päivittämisen yhteydessä muuttuisikaan, voi toimenpiteellä olla kuitenkin rahanarvoisia seuraamuksia suoritusarvioinnin yhteydessä.

Aliupseeriliiton luottamusmiehet ovat tehtävänkuvauksen ja aliupseerien palkkausjärjestelmään parhaita asiantuntijoita. Ole rohkeasti yhteydessä kaikissa palkkaukseen liittyvissä epäselvyyksissä lähimpään edunvalvojaasi.

Teksti: Aleksi Laurila

Merivoimien Pääluottamusmies

Kuva: Niko Muukka