Siirry sisältöön

Keskitetyt tehtävä- ja seuraajasuunnitelmat vuosille 2023-2024

Aliupseereiden vaativimpien tehtävien täytön suunnittelun merkittävimpinä työkaluina Puolustusvoimissa käytetään keskitettyjä tehtävä- seuraajasuunnitelmia.

Puolustusvoimien henkilöstösuunnittelua ohjataan hallinnollisella määräyksellä PVHSM HENKILÖSTÖALA 086 – PEHENKOS HENKILÖSTÖSUUNNITTELU PUOLUSTUSVOIMISSA, HS744. Määräys antaa perusteet esimerkiksi aliupseereiden tehtäväkierrolle, tehtävien ja virkojen täytön periaatteille sekä Puolustusvoimien tehtävä- ja seuraajasuunnittelulle.

Keskitetyistä tehtävä- ja seuraajasuunnitelmista merkittävimmät aliupseereiden kannalta ovat ali- ja opistoupseereiden suunnitelmat (AUKES ja OUKES). Kyseiset tehtävä- ja seuraajasuunnitelmat ovat hyväksytty käyttöön Pääesikunnan päätösasiakirjoilla AT15178 ja AT15180. Suunnitelmat ovat jaettu henkilöstötoimialan käyttöön ja ne tulee olla tallennuttuna PVSAP HCM- järjestelmään 15.10.2023 mennessä. Tallennuksen jälkeen virkamies voi tarkastaa hänelle suunnitellut tehtävät PVSAP- itsepalvelun ura- ja työ välilehden kohdasta tehtäväsuunnitelma.

Keskitetty tehtävä- ja seuraajasuunnittelu käynnistyy vuosittain hallintoyksiköissä kehityskeskusteluiden pohjalta. On siis tärkeää, että virkamiehet tuovat omat halukkuutensa julki kehityskeskusteluiden yhteydessä, josta henkilöstötoimiala saa poimittua halukkuudet osaksi henkilöstösuunnittelua. Esimiesten on myös tuotava alaisten tietoon kehityskeskustelun yhteydessä suunnitellut tehtävät ja mahdollisuuksien mukaan ajankohta suunnitelman toteutuksesta.

Henkilöstösuunnittelua tehdään tehtävä- ja seuraajasuunnitelmiin yli henkilöstöryhmien. Esimerkiksi opistoupseerien suunnittelun piirissä oleviin tehtäviin on suunniteltu merkittävä määrä aliupseereita. Etuna edellä mainitussa suunnittelussa on, että henkilöstöryhmän muuttuessa tehtävä- ja seuraajasuunnittelun kautta ei tarvitse toteuttaa yt-menettelyn mukaista henkilöstöryhmä muutosprosessia, vaan muutos tapahtuu tehtävään määräyksen yhteydessä perustuen seuraajasuunnitteluun. Tämä nopeuttaa tehtävien täyttämistä ja antaa perusteet yksittäisten virkamiesten täydennyskoulutukselle tulevia tehtäviä varten. Ole siis aktiivinen omaan urasuunnitteluusi liittyvissä asioissa.

Keskitettyjen tehtävä- ja seuraajasuunnitelmien vuosikello


Jussi Niemi

Ilmavoimien pääluottamusmies

Kuva: Riku Rissanen

  • Vaativuus oikein kirjoitettuna

    Aliupseerien palkkausjärjestelmä perustuu tehtävän vaativuuden arviointiin ja sen määrittämiseen palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti. Tehtävänkuvauksen tekstisisällön perusteella määritetään jokaisen tehtävän vaativuuden taso väliltä AU3-AU8.

  • Lomakausi lähestyy

    Vuosiloman tarkoituksena on palautua työstä. Lomaile hyvällä omallatunnolla – kehosi ja aivosi tarvitsevat sitä.

  • Palkitseminen ja ylentäminen Puolustusvoimissa

    Palkitseminen on taitolaji. Oikeudenmukaisella ja oikea-aikaisella palkitsemisella ja voidaan niin palkitsemisen kohteen kuin muidenkin toiminta-aktiviteettia lisätä. Epäoikeudenmukaiseksi koettu huomioiminen voi sen sijaan lamaannuttaa.