Siirry sisältöön

Haluatko luottamusmieheksi?

Aliupseeriliiton jäsenet valitsevat oman työpaikkansa luottamusmiehet tämän vuoden lopussa. Luottamusmies on aliupseerien, au-palkkausjärjestelmään kuuluvien mekaanikkojen ja sopimussotilaiden edustaja työpaikalla.

Luottamusmiehen asema perustuu lakiin ja virkaehtosopimukseen. Luottamusmies saa käyttää työaikaa toimen hoitamiseen Aliupseeriliiton ja Pääesikunnan allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti. Aliupseereilla on eri hallintoyksiköissä yhteensä 46 luottamusmiestä ja saman verran varaluottamusmiehiä. Luottamusmiehet valitaan vaaleilla Aliupseeriliiton vaaliohjeen mukaisesti. Luottamusmiehen kausi on neljä vuotta ja seuraava kausi alkaa 1.3.2024.

Luottamusmiehen tehtävät ovat mielenkiintoisen moninaisia. Luottamusmiehet selvittävät perusteita palkkaukseen, korvauksiin, lisiin, työaikaan, virkamatkustamiseen, perhevapaisiin, ylentämisiin ja oikeudelliseen tukeen liittyviin kokonaisuuksiin. Edustettavien kuunteleminen ja auttaminen virkasuhteeseen liittyvissä asioissa vie taatusti mukanaan

Virkaehtosopimuksen mukaan luottamusmiesten tehtäviin kuuluu sopimusten noudattamisen valvominen työpaikalla, jäsenten edustaminen yhteistoimintaneuvotteluissa ja tiedottaminen jäsenille Aliupseeriliiton toiminnasta.

 Aliupseeriliiton tarjoama koulutus antaa luottamusmiehelle hyvät valmiudet tehtävän hoitamiseksi. Luottamusmiehellä on käytössään Aliupseeriliiton koko luottamusmiesorganisaation tuki. Tehtävän hoidossa asenne ratkaisee, myös rohkeus heittäytyä uusiin haastaviin tilanteisiin on eduksi.

Oletko sosiaalinen, ulospäin suuntautunut, haluat auttaa ihmisiä ja haluat myös sopivasti haasteita virkatyön rinnalle? Luottamusmiestehtävä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden osallistua oman työpaikan työolosuhteiden parantamiseen yhdessä työnantajan ja edustettavien kanssa.

Ole rohkeasti yhteydessä omaan yhdistykseesi ja anna itsesi ilmi!

Terho Eironen

Valtakunnallinen pääluottamusmies

  • Ammattiyhdistyskoulutus edunvalvonnan tukena

    Edunvalvonta on Aliupseeriliiton ydintehtävä. Edunvalvonta kattaa kaikki ne asiat, joita yksittäinen aliupseeri työelämän arjessa voi kohdata. Näitä ovat esimerkiksi palkkausjärjestelmä, lisät, työaika, kriisinhallinta ja oikeudelliseen apuun liittyvät tilanteet sekä niihin liittyvät tarpeet.

  • Henkilöstö sivuosassa puolustusselonteossa

    Valtioneuvoston puolustusselonteko on varsin yllätyksetön poliittinen linjapaperi. Se on suora jatkumo ulko- ja turvallisuuspoliittiselle selonteolle viime vuodelta. Ilmavoimien hävittäjähankinnan ja merivoimien Laivue 2020 -hankkeen poliittisen perustan ja rahoituksen tuen varmistaminen on puolustusselonteossa sen kova ydin.

  • Painopiste aliupseerin arjessa

    Sotilasmestari Jyrki Surkka (50) valittiin Aliupseeriliiton puheenjohtajaksi maaliskuussa pidetyssä edustajiston kokouksessa. Surkka haluaa kehittää Aliupseeriliittoa uskottavana ja luotettavana toimijana puolustushallinnon henkilöstöjärjestöjen piirissä.