Siirry sisältöön

Haluatko luottamusmieheksi?

Aliupseeriliiton jäsenet valitsevat oman työpaikkansa luottamusmiehet tämän vuoden lopussa. Luottamusmies on aliupseerien, au-palkkausjärjestelmään kuuluvien mekaanikkojen ja sopimussotilaiden edustaja työpaikalla.

Luottamusmiehen asema perustuu lakiin ja virkaehtosopimukseen. Luottamusmies saa käyttää työaikaa toimen hoitamiseen Aliupseeriliiton ja Pääesikunnan allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti. Aliupseereilla on eri hallintoyksiköissä yhteensä 46 luottamusmiestä ja saman verran varaluottamusmiehiä. Luottamusmiehet valitaan vaaleilla Aliupseeriliiton vaaliohjeen mukaisesti. Luottamusmiehen kausi on neljä vuotta ja seuraava kausi alkaa 1.3.2024.

Luottamusmiehen tehtävät ovat mielenkiintoisen moninaisia. Luottamusmiehet selvittävät perusteita palkkaukseen, korvauksiin, lisiin, työaikaan, virkamatkustamiseen, perhevapaisiin, ylentämisiin ja oikeudelliseen tukeen liittyviin kokonaisuuksiin. Edustettavien kuunteleminen ja auttaminen virkasuhteeseen liittyvissä asioissa vie taatusti mukanaan

Virkaehtosopimuksen mukaan luottamusmiesten tehtäviin kuuluu sopimusten noudattamisen valvominen työpaikalla, jäsenten edustaminen yhteistoimintaneuvotteluissa ja tiedottaminen jäsenille Aliupseeriliiton toiminnasta.

 Aliupseeriliiton tarjoama koulutus antaa luottamusmiehelle hyvät valmiudet tehtävän hoitamiseksi. Luottamusmiehellä on käytössään Aliupseeriliiton koko luottamusmiesorganisaation tuki. Tehtävän hoidossa asenne ratkaisee, myös rohkeus heittäytyä uusiin haastaviin tilanteisiin on eduksi.

Oletko sosiaalinen, ulospäin suuntautunut, haluat auttaa ihmisiä ja haluat myös sopivasti haasteita virkatyön rinnalle? Luottamusmiestehtävä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden osallistua oman työpaikan työolosuhteiden parantamiseen yhdessä työnantajan ja edustettavien kanssa.

Ole rohkeasti yhteydessä omaan yhdistykseesi ja anna itsesi ilmi!

Terho Eironen

Valtakunnallinen pääluottamusmies

  • Valmiuden pitää olla jokaisen sotilaan DNA:ssa

    Aliupseeriliiton puheenjohtaja Mika Oranen näkee, että valmiuden pitää olla jokaisen sotilaan DNA:ssa. Hän pitää perusteltuna Valtioneuvoston puolustusselonteon painotusta puolustusvoimien valmiuden kehittämiseksi.

  • Keskustason arviointi- ja kehittämisryhmä kentällä

    Tehtävänkuvaus on työtehtävien ja palkkauksen määrittelyn perusta. Tehtävänkuvauksen arviointia tehdään kolmeportaisessa järjestelmässä ja ylimpänä toimijana sekä komentajaa sitovan päätöksen antajana toimii keskustason arviointi- ja kehittämisryhmä.