Siirry sisältöön

Ammattitaitoinen kärkiosaaja

Vuoden 2023 aliupseeri, vääpeli Essi Saarinen (47) arvostaa yhteisöllisyyttä ja oikeudenmukaisuutta. Hän pitää itseään etuoikeutettuna saadessaan työskennellä Pääesikunnassa.

Saarinen opiskeli lukion jälkeen puutarhuriksi.  Hän valmistui loppuvuodesta, jolloin puutarhurin tehtäviä ei ollut Rovaniemen alueella runsain mitoin tarjolla. Työmahdollisuuksia kartoittaessaan hän huomasi Lapin lennostossa avoimena olevan tilannevalvojan paikan. Saarinen sai heti vakituisen viran ja aloitti lennostossa tilannevalvojana.

Pääsin heti sellaiseen tehtävään, missä piti käyttää erilaisia teknisiä järjestelmiä ja omaksua ohjesääntöjä. Se oli intensiivistä työtä. Pääsin nopeasti sisälle porukaan. Työpisteellä oli muutama vanhempi työntekijä, joilla oli käsittämättömän kova työmoraali ja työasenne. He istuttivat sen myös minuun.

Saarinen työskenteli lennoston pääjohtokeskuksessa 18 vuotta johtokeskus- ja ilmavalvonta-alan tehtävissä. Lennostossa oli karttuneen kokemuksen myötä mahdollisuus edetä haastavampiin tehtäviin.

Aloitin perustehtävässä. Toimin myöhemmin myös pitkäaikaista työskentelyä ja laajempaa osaamista toimialalla edellyttävissä opettajan ja järjestelmäasiantuntijan tehtävissä.

Kahdeksantoista vuoden jälkeen Saarinen kaipasi jotakin muutosta työhön ja mahdollisuuden kokeilla jotakin uutta.

Opiskelin tuolloin työn ohessa Lapin yliopistossa ja valmistuin myöhemmin yhteiskuntatieteen kandiksi. Opintoihin liittyen opiskelin puoli vuotta myös politiikkatieteitä Kanadan Montrealissa, Concordia-yliopistossa.

Virkavapaalla ollessaan hän huomasi avoimen paikan Pääesikunnan operatiivisella osastolla ja päätti hakea sitä. Uudet haasteet ja pääkaupunkiseudulla asuminen kiinnostivat.

Aluevalvonnan kärkiosaaja

Saarinen aloitti operaatiokeskusmestarina pääesikunnan operatiivisen osaston valmiussektorin aluevalvonta-alalla kesällä 2018. Lennostossa hankittu vankka kokemus antoi hyvän pohjan uuteen tehtävään. Työtehtävissään hän vastaa osaltaan aluevalvontalain alaisista lupa-asioista.

Pääesikunta on lupaviranomainen ja tehtäväni liittyvät pääosin tähän kokonaisuuteen. Tehtäväni liittyvät esimerkiksi tutkimuslupiin, merenpohjan tutkimiseen ja ilmakuvauksiin.  Valmistelen näihin liittyviä asiakirjoja ja ohjeita. Arkeen liittyy paljon erilaisia kokouksia ja hankkeita. Tällä hetkellä työskentelen esimerkiksi lupapalveluiden sähköistämisen parissa.

Lupa-asioiden käsittely kansainvälisessä toimintaympäristössä vaatii henkilöstöltä vahvaa kielitaitoa ja kykyä asioida eri maiden edustajien kanssa.

Minulla on vahva englannin kielen taito ja käytän sitä päivittäin. Tässä tehtävässä täytyy osata kirjoittaa, lukea ja puhua englanniksi. Olen opiskellut myös ranskaa. Suoritin Maanpuolustuskorkeakoulussa sotilasranskan perusteet. Sen myötä sain mahdollisuuden käydä työnantajan tukemana Ranskan instituutissa kielitunneilla.

Saarinen nauttii työstään. Hän pitää siitä, että työssä on mahdollisuus omaksua monenlaisia uusia asioita. Hän arvostaa omaa työyhteisöään ja siellä työskenteleviä asiantuntijoita.

Rakastan olla Pääesikunnassa töissä, erityisesti operatiivisella osastolla. Osastolla on hyvä henki ja älyttömän fiksuja ihmisiä. Tässä maailmantilanteessa tunnen olevani kaiken keskiössä. Koen olevani etuoikeutettu, kun pääsen näkemään, miten tieto kulkee ja miten asioita hoidetaan.

Oman osaamisen kehittäminen on Saariselle tärkeää. Virkaurakursseista viimeisin oli tänä vuonna suoritetut mestariopinnot. Myös Nato Schoolissa suoritettu NCO Intermediate Leadership in a Multinational Environment -kurssi oli Saariselle mieluisa kokemus.

Se oli hyödyllinen koulutus. Kurssin aikana pohdimme paljon itseä ja omaa johtamista sekä johdettavana olemista. Eri maista oleva porukka oli hyvä ja pidämme edelleen yhteyttä.

Toimintaympäristön kansainvälistyminen näkyy myös Saarisen työssä. Muutos on ollut hänelle mieluisa. Kansainvälinen toimintaympäristö ja uudet kansainväliset tehtävät kiinnostavat Saarista.

Jos sopiva tehtävä avautuu, voisin olla kiinnostunut.

Yhteisöllisyys ja oikeudenmukaisuus

Toiminta oman ammattiryhmän etuja  ajavassa yhteisössä on Saariselle luonteva valinta. Hänet valittiin Uudenmaan Aliupseerien hallitukseen viime keväänä. Hän haluaa yhdistyksensä hallituksessa edistää verkottumista ja yhteiseen hiileen puhaltamista.

Tämä on meidän ammattiryhmällemme tärkeää. Varsinkin nyt, kun asiat muuttuvat yhteiskunnassa ja maailmassa nopealla tahdilla. Yhteisöllisyys ja oikeudenmukaisuus ovat minulle tärkeitä asioita. Yhdistyksen hallituksessa pystyn omalta osaltani valvomaan, että kaikkia jäseniämme kohdellaan oikeudenmukaisesti.

Saarisen nimeäminen vuoden 2023 aliupseerina julkistettiin Aliupseeriliiton edustajakokouksen iltajuhlassa 1.11. Palkitsemisperusteissa todettiin, että Saarinen on omalla toimialallaan ammattitaitoinen kärkiosaaja. Hänellä on erittäin hyvä aloite- ja ongelmanratkaisukyky ja hän on aina valmis tarttumaan haasteisiin pyyteettömästi ja päättäväisesti. Saarinen on työyhteisössään ja yhteistyökumppanien keskuudessa erittäin arvostettu ja pidetty työntekijä. Hän on aina valmis auttamaan ja tukemaan muita.

Tämä oli minulle iso huomionosoitus. Kiitos omalle työyhteisölleni esityksestä. Hyvässä porukassa on helppo toimia. Tunnen aikaisemmin nimettyjä vuoden aliupseereita. Se on kova porukka.

Teksti ja kuvat: Asta Ruuskanen

  • Hyvät tarinat sytyttävät

    Ylikersantti Mikko Haaja (28) kirjoitti ensimmäisen sotatarinansa pikkukoululaisena. Nuoren miehen sytykkeenä tarinoiden kirjoittamiselle ja erityisesti sotatarinoille oli Väinö Linnan Tuntematon sotilas.

  • Kuljetusalan ammattilainen

    Ylivääpeli Matti Manerus (41) on kuljetusalan ammattilainen. Hän työskenteli alalla jo ennen armeijaa ja siirtyi Puolustusvoimiin töihin pian armeijan jälkeen.