Siirry sisältöön

Tapaturma työtehtävissä

Työssä voi syntyä vamma, jota Valtiokonttori ei korvaa työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella. Korvaus voidaan evätä, jos tapaturman määritelmä ei täyty. Puolustusvoimat on laajentanut sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja vammojen tutkimuksen ja hoidon osalta.

Edellytykset maksusitoumuksen saamiseksi  täyttyvät, kun vamma on syntynyt työnantajan määräämässä tehtävässä, työaikana ja työpaikalla tai työpaikkaan kuuluvalla alueella. Työtehtävällä tarkoitetaan voimakeinojen käytön koulutusta ja harjoittelua tai fyysisen toimintakyvyn normin mukaisia testejä.

On hyvä, että Puolustusvoimat haluaa tukea työntekijöitään työtapaturma- ja ammattitautilain pykäliä laajemmin tapaturman sattuessa. Ammattisotilaiden ammattitaidon ja kunnon ylläpitovelvoitteen takia se on myös perusteltua. Korvattavuus on kuitenkin edelleen huonompi kuin lain mukaisissa työtapaturmissa. Esimerkiksi laajempi ammatillinen tai lääkinnällinen kuntoutus ei ole korvattavuuden piirissä. Virkamies ei myöskään ole oikeutettu näissä tilanteissa korvaukseen pidempikestoisesta haitasta.  Työnantajan korvausvelvollisuus kattaa kuitenkin erilaiset hoito- ja lääkekustannukset kahden vuoden ajalta.

Tapaturman tapahtuessa hakeudu viiveettä tutkimuksiin ja hoitoon. Vammaa lähdetään hoitamaan työtapaturmana. Ilmoita tapahtuneesta heti myös esimiehelle. Tapahtumasta tehdään tapaturmailmoitus Valtiokonttorille.

Jokaiseen hallintoyksikköön on nimetty tapaturmalain mukaisesti työtapaturma-asiamies. Hän huolehtii työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisista työnantajalle kuuluvista tehtävistä. Vaikka vahingoittunut voi täyttää tapaturmailmoituksen Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa itse, suosittelen tekemään sen tapaturma-asiamiehen kanssa. 

Yhteydenotto tapaturma-asiamieheen onnistuu puhelimitse tai Skypen avulla. Näin yhteistyö onnistuu myös vahingoittuneen sairausloman aikana. 

Palkatun henkilökunnan työtapaturmiin ja ammattitauteihin liittyvät menettelytlöydät PVPANOS tietokannasta asiakirjanumerolla HT776. Asiakirjassa on toimintaohjeet työtapaturman satuttua.

Tapaturman sattuessa

 1. Ilmoita esimiehellesi ja tapaturma-asiamiehelle tapaturmasta
 2. Hakeudu lääkäriin, muista tarvittaessa vakuutustodistus
 3. Tee tapaturmailmoitus Valtiokonttoriin yhdessä tapaturma-asiamiehen kanssa

Terho Eironen

Valtakunnallinen pääluottamusmies

Kuva: Katja Eironen

 • Yhteistoiminta hallintoyksikössä

  Yhteistoiminta on työtehtäviin, työskentelytapoihin, työympäristöön, työkaluihin ja työaikoihin vaikuttamista. Työnantajan erityispiirteistä johtuen vaikuttamisen on Puolustusvoimissa oltava oikeaaikaista ja tapahduttava oikeassa paikassa.

 • Sairastuminen vuosilomalla

  Kauan odotettu vuosiloma on juuri alkanut ja sairastuminen yllättää. Lomasuunnitelmat peruuntuvat ja mielen valtaa epäusko, näinkö tämä loma menee? Miten tilanteessa kannattaa toimia?

 • Koppi uusista aliupseereista

  Jokaisen aliupseerin työpaikalla on aliupseerien itsensä valitsema luottamusmies. Luottamusmiehen tärkeänä tehtävänä on kertoa uusille aliupseereille oman ammattiryhmän toiminnasta sekä aliupseeriyhdistyksen ja Aliupseeriliiton tarjoamista palveluista.