Siirry sisältöön

Tapaturma työtehtävissä

Työssä voi syntyä vamma, jota Valtiokonttori ei korvaa työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella. Korvaus voidaan evätä, jos tapaturman määritelmä ei täyty. Puolustusvoimat on laajentanut sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja vammojen tutkimuksen ja hoidon osalta.

Edellytykset maksusitoumuksen saamiseksi  täyttyvät, kun vamma on syntynyt työnantajan määräämässä tehtävässä, työaikana ja työpaikalla tai työpaikkaan kuuluvalla alueella. Työtehtävällä tarkoitetaan voimakeinojen käytön koulutusta ja harjoittelua tai fyysisen toimintakyvyn normin mukaisia testejä.

On hyvä, että Puolustusvoimat haluaa tukea työntekijöitään työtapaturma- ja ammattitautilain pykäliä laajemmin tapaturman sattuessa. Ammattisotilaiden ammattitaidon ja kunnon ylläpitovelvoitteen takia se on myös perusteltua. Korvattavuus on kuitenkin edelleen huonompi kuin lain mukaisissa työtapaturmissa. Esimerkiksi laajempi ammatillinen tai lääkinnällinen kuntoutus ei ole korvattavuuden piirissä. Virkamies ei myöskään ole oikeutettu näissä tilanteissa korvaukseen pidempikestoisesta haitasta.  Työnantajan korvausvelvollisuus kattaa kuitenkin erilaiset hoito- ja lääkekustannukset kahden vuoden ajalta.

Tapaturman tapahtuessa hakeudu viiveettä tutkimuksiin ja hoitoon. Vammaa lähdetään hoitamaan työtapaturmana. Ilmoita tapahtuneesta heti myös esimiehelle. Tapahtumasta tehdään tapaturmailmoitus Valtiokonttorille.

Jokaiseen hallintoyksikköön on nimetty tapaturmalain mukaisesti työtapaturma-asiamies. Hän huolehtii työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisista työnantajalle kuuluvista tehtävistä. Vaikka vahingoittunut voi täyttää tapaturmailmoituksen Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa itse, suosittelen tekemään sen tapaturma-asiamiehen kanssa. 

Yhteydenotto tapaturma-asiamieheen onnistuu puhelimitse tai Skypen avulla. Näin yhteistyö onnistuu myös vahingoittuneen sairausloman aikana. 

Palkatun henkilökunnan työtapaturmiin ja ammattitauteihin liittyvät menettelytlöydät PVPANOS tietokannasta asiakirjanumerolla HT776. Asiakirjassa on toimintaohjeet työtapaturman satuttua.

Tapaturman sattuessa

 1. Ilmoita esimiehellesi ja tapaturma-asiamiehelle tapaturmasta
 2. Hakeudu lääkäriin, muista tarvittaessa vakuutustodistus
 3. Tee tapaturmailmoitus Valtiokonttoriin yhdessä tapaturma-asiamiehen kanssa

Terho Eironen

Valtakunnallinen pääluottamusmies

Kuva: Katja Eironen

 • Tehtävään määrääminen ja siirtovelvollisuus

  Virkamiehellä on velvollisuus siirtyä joukko-osastosta ja tehtävästä toiseen. Hänellä on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa tulevaan siirtoon henkilökohtaisessa yhteistoimintamenettelyssä.

 • YT-edustajalla on oikeus koulutukseen

  Aliupseeriliiton yksi edunvalvonnan kokonaisuuksista on aktiivitoimijoiden kouluttaminen. Koulutetut ja osaavat luottamusmiehet, yhteistoimintaelimen jäsenet ja yhdistysten puheenjohtajat ovat parasta palvelua jäsenillemme.

 • Vuosilomien suunnittelu

  Tulevan lomakauden lomat suunnitellaan vuoden alussa vuosilomasuunnitelmassa. Suunnitellut lomat vahvistetaan huhtikuun loppuun mennessä. Vahvistetuista lomista voidaan poiketa sopimalla tai erityisen painavasta syystä.