Siirry sisältöön

Aliupseerin ylentäminen

Sotilaallista esimiesasemaa, koulutusta, kokemusta ja tehtävää osoitetaan sotilasarvolla tai palvelusarvolla. Ylentäminen tapahtuu Puolustusvoimien säädöksissä annettujen ylennysperusteiden mukaisesti.

Nato-palvelussuhteen ehdoissa palkkaus määräytyy palvelusarvon mukaan.

Ylennyksissä huomioidaan henkilön nykyisen tehtävän vaativuus, henkilön menestyminen tehtävissään, kenttäkelpoisuusindeksi, henkilökohtainen kuntoindeksi, henkilön sotilaskoulutus sekä muu tehtävän hoitamiseen vaikuttava koulutus, nuhteettomuus sekä henkilön kyvykkyys vaativimpiin tehtäviin. Lisäksi edellisestä ylentämisestä tulee olla kulunut pääsääntöisesti vähintään kaksi vuotta.

Koulutuksen ja kokemuksen kautta aliupseeri saavuttaa ylennyskelpoisuuden ylikersantin palvelusarvoon perustason opintokokonaisuuden jälkeen. Palveluskokemusta tulee olla vähintään yksi vuosi sotilastehtävässä. Vääpelin palvelusarvoon aliupseerilla tulee olla yleistason opintokokonaisuus suoritettuina, sekä noin kymmenen vuoden palveluskokemus. Ylivääpelin palvelusarvoon vaaditaan yleistason opintokokonaisuuden lisäksi noin 20 vuoden palveluskokemus.

Sotilasmestarin palvelusarvo ja/tai ylennys voidaan antaa aliupseerien vaativimpiin tehtäviin määrätyille.  Ylennettävällä on oltava mestaritason opintokokonaisuus suoritettuna, sekä palveluskokemusta noin 25 vuoden verran. Pääesikunnan päällikkö ylentää aliupseerin sotilasmestarin sotilasarvoon ja antaa vastaavan palvelusarvon. Joukko-​osasto (vast.) lähettää sotilasmestarin palvelusarvon antamisesta/sotilasarvoon ylentämisestä esityksen puolustushaaraesikuntaan, joka laatii puolustushaaran esityksen Pääesikunnan henkilöstöosastolle.

Sotilaallinen kriisinhallintapalvelus, sekä sopimussotilaana palveltu aika lasketaan palveluskokemukseksi sotilastehtävissä. Varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta ei lasketa palveluskokemukseksi.

Ulkomaille sijoitetuissa Nato-organisaation tehtävissä palvelusarvo määrittää palkkauksen. Maaliskuussa 2024 sovitun tarkentavan virkaehtosopimuksen mukaan aliupseerit palvelevat Nato-tehtäväluokituksen OR6-OR9 mukaisissa tehtävissä.

Nato-tehtäväluokitus

Aliupseerit palvelevat Natossa OR-tehtävätasojen mukaisissa tehtävissä
OR-6 – Ylikersantti
OR-7 – Vääpeli
OR-8 – Ylivääpeli
OR-9 – Sotilasmestari

Aliupseerit ylennetään ja heille annetaan palvelusarvot pääsääntöisesti 4.6. ja 6.12. Palvelusarvon antaminen ja reservissä aliupseerin arvoon ylentäminen pyritään toteuttamaan samaan aikaan ja samaan arvoon. Aliupseerin tehtävä, tehtävän vaatima koulutus ja palvelusarvo muodostavat toimivan ja nousujohteisen kokonaisuuden.

Hallintoyksikön päällikkö antaa alaiselleen aliupseerille sotilasammattihenkilön, kersantin, ylikersantin ja vääpelin/pursimiehen palvelusarvon, sekä ylentää korpraalin/ylimatruusin, alikersantin, kersantin, ylikersantin ja vääpelin/pursimiehen sotilasarvoon.

Ylivääpelin ja ylipursimiehen sotilasarvoon ylentää ja vastaavan palvelusarvon antaa Ilmavoimien, Merivoimien tai Maavoimien komentaja tai puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö.

Lisätietoa aiheesta HQ183 PVHSM HENKILÖSTÖALA 011 – PEHENKOS Aliupseerien henkilöasioiden hoito 1.3.2020, NATO-palvelussuhteen ehdot – tarkentava virkaehtosopimus

Sectra Communications

Janne Turunen

Maavoimien pääluottamusmies

  • Yhdistys jäsenen asialla

    Aliupseeriliiton ja sen paikallisyhdistysten tehtävänä on ammattisotilaiden edunvalvonta. Paikallisyhdistys tuottaa yhdistyksen jäsenelle laadukkaat luottamusmiespalvelut ja vastaa oman alueensa edunvalvonnasta. Aliupseeriliiton jäsenyhdistyksen tehtäviin kuuluu edistää ja valvoa tinkimättömästi jäsentensä oikeudellisia, palkkauksellisia, ammatillisia ja koulutuksellisia etuja.

  • Syksyn täydennyskoulutushaku on käynnistymässä

    Lähiaikoina TORNI:n etusivulle ilmestynee tiedote syksyn täydennyskoulutushaun käynnistymisestä. Määräpäivä ensi kevään kursseille hakeutumisille on 1.10.2021. Mitä tuo määräpäivä tarkoittaa ja miten ja millä perusteilla koulutuksiin haetaan?

  • Sairastuminen vuosilomalla

    Kauan odotettu vuosiloma on juuri alkanut ja sairastuminen yllättää. Lomasuunnitelmat peruuntuvat ja mielen valtaa epäusko, näinkö tämä loma menee? Miten tilanteessa kannattaa toimia?