Siirry sisältöön

Voinko säästää vuosilomaa?

Vuosilomasopimuksen mukaan virasto (Puolustusvoimat) ja virkamies tai työntekijä voivat sopia, että virkamies tai työntekijä säästää osan vuosittaisista lomapäivistään pidettäväksi seuraavalla lomakaudella tai sen jälkeen säästövapailla.

Välillä voi tulla virkauran aikana tilanteita, että  lomien käyttöön ei meinaa sopivaa rakoa löytyä. Syinä voi olla muun muassa pitkät virkaurakurssit, kriisinhallintatehtävät tai sairastumisesta johtuva lomien siirtyminen. Myös työyksikön henkilöstön vähyys voi olla vaikuttavana tekijänä. Periaate on, että vanhat lomat käytetään pois. Mikäli uutta lomasuunnittelua jo pukkaa ja vanhoja lomia on vielä kulutettavana, on säästäminen varteenotettava ja myös perusteltu vaihtoehto.

Voit säästää vuoden 2022 vuosilomista joko osittain tai kokonaan. Käytännössä tarkoittaa sitä, että jos lomaoikeutesi on 30 päivää, voit säästää myöhempään käyttöön 15 päivää. Jos olet kerryttänyt valtion leivissä palvelusvuosia yli 15 vuotta ja lomaoikeutesi on 38 päivää, voit säästää 18 päivää.

Tietenkin asiasta pitää sopia vuosilomasuunnittelun yhteydessä, jolloin tehdään myös säästösopimus. Säästövapaan pitovuosi kirjataan yleensä pitovuoden tarkkuudella. Vuoden 2022 lomista säästettävät säästövapaat on pidettävä 31.12.2027 mennessä, eli viiden vuoden säännöllä mennään.

Vuoden 2022 vuosilomakäskyt jalkautuvat pikkuhiljaa hallintoyksiköihin näin vuoden alussa. Vuosilomia suunniteltaessa on hyvä pitää mielessä muutamia asioita. Vuosilomasta on annettava sinulle 20 päivää lomakaudella yhdenjaksoisena. Tästä tosin voidaan poiketa virkamiehen kanssa sopien niin, että vähintään 10 lomapäivää annetaan yhdenjaksoisena. Vuosilomasuunnitelma vahvistetaan vuosittain ja siitä voidaan poiketa vain sopimalla virkamiehen ja työnantajan välillä. Virkamiehellä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa siihen, että vuosiloman saa pitää suunniteltuna ajankohtana.

Teksti ja kuvat: Terho Eironen

Valtakunnallinen pääluottamusmies

  • Tehtävänkuvaus on virkamiehen työohje

    Osana kehityskeskusteluun valmistautumista tulee jokaisen käydä oma tehtävänkuvauksensa huolellisesti läpi. Erityisesti jos tehtävänkuvauksen vahvistamispäivästä on yli 2 vuotta aikaa, sen sisältöä tulee tarkastella kriittisesti ja tarvittaessa päivittää.

  • Tehtävään määräys toiselle paikkakunnalle

    Puolustusvoimien virkamies on velvollinen siirtymään toiseen Puolustusvoimien virkaan tai tehtävään, kun se on tarpeen tehtävien hoidon ja asianomaisen palveluksen asianmukaista järjestelyjä varten (Laki puolustusvoimista 41 §).

  • Työterveyshuolto ammattisotilaan tukena

    Työterveyshuoltolaki velvoittaa työnantajaa järjestämään työterveyshuollon työ- tai virkasuhteessa oleville työntekijöilleen. Työterveyshuolto edistää terveellistä työympäristöä ja turvallisia työoloja. Työterveyshuollon tavoitteena on tukea aktiivisesti työntekijän työkykyä koko työuran ajan.