Siirry sisältöön

Kehityskeskustelut 2020-2021

Vuoden taas lähestyessä loppua, tietää se joulun odotuksen lisäksi kehityskeskustelun aikaikkunan avautumista. Pääesikunta on laatinut kehityskeskusteluja ohjaavan käskyn (AQ12586) elokuussa.

Asiakirjan mukaisesti kehityskeskustelut voidaan aloittaa 1.11.2020 alkaen. Puolustushaarat ja hallintoyksiköt ovat antaneet omat ohjeistuksensa tarkentavine aikatauluineen kehityskeskustelun käymisestä.

Esimies tai esimiehen esimies vastaavat kehityskeskusteluiden onnistuneesta läpiviennistä. Alaisena sinulla on myös merkittävä rooli keskustelujen osapuolena. Keskusteluissa sinulla on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhösi ja henkilökohtaiseen kehittymiseen liittyvissä asioissa. Huolellinen valmistautuminen edesauttaa sinua arvioimaan mm. menneen kauden arvioinnissa. Valmistaudu perustelemaan oman suorituksesi arviointi ja muut omat näkemykset.

Kehityskeskustelukokonaisuus koostuu menneen kauden arvioinnista, tulevan kauden tavoitteista ja kehittämissuunnitelmasta. Käsiteltäviä asioita ovat muun muassa:

 • tehtävien ja tulostavoitteiden asettaminen
 • tehtävänkuvauksen oikeellisuuden tarkastaminen
 • kriisinhallintapalvelukseen hakeutumishalukkuus
 • edellisen kauden suoritusarviointi, muodostaa palkkauksen henkiosan
 • pitkäjänteinen kehittämissuunnitelma
 • AUKES-halukkuudet
 • halu osallistua kansainvälisen avun antamiseen

Kehityskeskustelut käydään ensisijaisesti yhtenä kokonaisuutena mutta se voidaan tarpeen mukaan jakaa kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa arvioidaan mennyt kausi, toisessa osassa luodaan tavoitteet ja tehtävät tulevalle kaudelle, päivitetään kehittämissuunnitelma sekä sovitaan kehittämistoimenpiteistä mahdollisissa toimintakyvyn ja työhyvinvoinnin heikentymistapauksissa.

Tarvittaessa saat apua kehityskeskustelujen läpiviennistä ja siihen valmistautumisesta hallintoyksikkösi luottamusmieheltä.

Terho Eironen

Valtakunnallinen pääluottamusmies

 • Suoritusarvioinnilla on palkkavaikutuksia

  Suoritusperusteinen henkilökohtainen palkanosa perustuu virkamiehen suoriutumiseen työtehtävistään ja muodostuu lähes aina kahden viimeisimmän vahvistetun suoritusarvioinnin tuloksesta.

 • Tavoitteena toimiva urakierto

  Pääesikunta on julkaissut 21.9.2021 kehityskeskustelukierrosta 2021 – 2022 ohjaavan käskyn AR14534. Käsky antaa perusteita niin esimiehille kuin työntekijöillekin kehityskeskusteluun valmistautumisesta ja läpiviemisestä.