Siirry sisältöön

Lomalaitumille!

Vuosiloma on tärkeä osa työntekijän hyvinvointia ja työelämän laatua. Lomalla työntekijät voivat palautua työstä, nauttia vapaa-ajasta, viettää aikaa perheen ja ystävien kanssa sekä harrastaa ja rentoutua.

Vuosilomista on sovittu Valtion virka- ja työehtosopimuksella. Vuosiloma on palkallista lomaa ja sitä kertyy valtion virkamiehille virkasuhteen keston mukaan 22-38 päivää. Vuosilomasta on annettava 20 päivää yhdenjaksoisena lomakaudella (1.6. – 30.9.2024). Tästä voidaan tosin poiketa virkamiehen kanssa sopien siten, että vähintään 10 lomapäivää annetaan yhdenjaksoisena ja tämän ylittävä loman osa yhdessä tai useammassa jaksossa.

Työterveyslaitos suosittelee, että vuosilomaa kannattaa pitää 2-3 viikkoa kerrallaan. Tosin lyhyempikin loma alentaa stressitasoja. Lomamieltymyksiin vaikuttavat elämäntilanne, työtilanne, työpaikan lomajärjestelyt ja omat odotukset. Asiantuntijoiden mukaan lomailua tärkeämpää olisi elää arkea niin, että vuosilomalle lähdetään hyvissä voimissa. Olipa loma minkälainen tahansa, tärkeää on irtautua töistä fyysisesti ja henkisesti.

Vuosilomista laaditaan suunnitelma ja suunnitelma hyväksytään. Vahvistetusta lomasuunnitelmasta voidaan poiketa vain sopimalla virkamiehen ja työnantajan välillä, ellei kysymyksessä ole erittäin painava syy. Tämän syyn tulee liittyä julkisen vallan käyttöön, tai se on välttämätöntä julkisyhteisön laissa säädettyjen terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien tehtävien hoitamiseksi. Vuosiloman keskeyttämisestä tai siirtämisestä on ilmoitettava virkamiehelle viimeistään kolme päivää ennen vuosiloman keskeyttämistä tai loman alkamista.

Vahvistetusta lomasuunnitelmasta voidaan poiketa vain sopimalla virkamiehen ja työnantajan välillä, ellei kysymyksessä ole erittäin painava syy.

Virkamiehellä on oikeus luottaa siihen, että vuosiloman saa pitää suunniteltuna ajankohtana. Jos vahvistetun vuosiloman siirtämisestä tai keskeyttämisestä aiheutuu virkamiehelle vahinkoa, virkamiehellä on oikeus saada korvausta. Tällainen vahinko on esimerkiksi matkalippujen peruuttamisesta tai majoitusten peruuttamisesta syntyneet kulut.

Mikäli olet sairaana vuosiloman alkaessa tai sairastut kesken vuosiloman, ilmoita siitä heti hallintoyksikkösi ohjeiden mukaisesti. Työkyvyttömyyden perusteella virkamiehellä on oikeus vuosiloman perumiseen, keskeyttämiseen tai siirtämiseen. Tuolloin virkamiehen tulee toimittaa lääkärin todistus työnantajalle viivytyksettä työkyvyttömyyden toteamisen jälkeen. Nopealla toiminnalla virkamies ei menetä ansaittuja lomapäiviä, vaan ne saa säästettyä pidettäväksi myöhemmin.

Loman tehtävä on palauttaa työvuoden rasituksista, ja tavoitteena on suoriutua työmaalle akut ladattuna. Suurella osalla ansaittu vuosiloma saattaa kuitenkin aiheuttaa unirytmin viivästymistä. Kesäloma on grilliherkkujen, hyvien ruokajuomien, yhteisen ajan ja välillä valvomisen kulta-aikaa. Paluu arkeen vuosiloman jälkeen onkin oma taiteen lajinsa, ja ottaa yllättävän paljon aikaa. Loman loppuvaiheessa kannattaa arkielämä muuttaa säännöllisemmäksi, sekä mahdollista alkoholin käyttöä vähentää.

Teksti ja kuvat: Terho Eironen, valtakunnallinen pääluottamusmies

  • Kehittämisajatukset edustajakokoukseen

    Valtionhallinnon sopimuskierros on parhaillaan käynnissä. Työnantajaa ja henkilöstöä edustavat toimijat yrittävät löytää yhteisymmärrystä työelämän tulevaisuuden kehittämistarpeista. Aliupseeriliittokin on mukana neuvotteluissa omien kehittämistavoitteidensa kanssa.

  • Virkamatkustamisen pelisäännöistä

    Virkamatka on esimiehen määräyksestä tehtävä matka, jonka virkamies tekee virkatehtävien hoitamista varten virkapaikan ulkopuolelle.

  • Täydennyskoulutukseen hakeutuminen

    Kehityskeskustelukierros on käynnistynyt ja osaamisen kehittämisen suunnitelmia päivitetään vastaamaan henkilöstön ja organisaatioiden tarpeita.