Siirry sisältöön

Ammattisotilaan fyysinen toimintakyky

Otsikon mukainen uusi määräys HQ1056 annettiin Pääesikunnasta joulun alla lahjaksi henkilöstölle yhdessä Ammattisotilaan perustaito-määräyksen (HQ1015) kanssa.

Viime vuoden mittaan suoritetut uudistetut testit osoittautuivat ainakin rynnäkkökivääriammuntojen osalta vähintäänkin haastaviksi. Tämä lienee syynä uusiin määräyksiin. Lisäksi muutoksia on tehty myös fyysisen toimintakyvyn vaatimuksiin. Koska fyysinen toimintakyky, testit ja siihen liittyvät vastuut koskettavat jokaista ammattisotilasta, suosittelen itse kutakin käyttämään hetken edellä mainittujen normien lukemiseen.

Ammattisotilailla on osallistumisvelvollisuus seuraaviin fyysisen toimintakyvyn kuntotesteihin:

 • kestävyystesti (12 minuutin juoksutesti tai lääkärin suosituksesta UKK-kävelytesti)
 • lihaskuntotesti, jonka yhteydessä suoritetaan myös painon, pituuden ja vyötärönympäryksen mittaaminen
 • taakankantotesti

Siviilihenkilöillä osallistuminen testeihin on vapaaehtoista.

Fyysisen toimintakyvyn testien tulokset huomioidaan muun muassa käskettäessä henkilöitä fyysisesti vaativiin tehtäviin, kuten esimerkiksi sotilaallisiin harjoituksiin tai meripalvelukseen. Ammattisotilaiden fyysisen toimintakyvyn taso (1-5) on määrätty hallintoyksikön tehtäväkokoonpanotaulukossa. Toimintakyvyn tasot on määritelty fyysisen toimintakyvyn normin liitteessä.

Ammattisotilaan perustaidoksi määritetyn rynnäkkökiväärillä suoritetun ampumatestin ohjeistuksessa on tapahtunut suurimmat muutokset. Ammunnan osuma-alue on tarkennettu, samoin ammuntojen suorittajat. Tarkennuksia on tullut myös harjoitteluun, varusteisiin ja ammunnan suorittamiseen käytettävissä oleviin ampumatarvikkeisiin. Ammattisotilaalla on velvollisuus osallistua perustaitoa ylläpitävään ammuntaan vuosittain. Ammunnassa on saavutettava vähintään tulos 6/10 osumien ollessa SPOL-taulun osuma-alueen 1 sisäpuolella mukaan lukien pään alue.

Ammuntaa harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan simulaattoriavusteisesti ja kovin ampumatarvikkein. Ammattisotilaalla on oikeus käyttää harjoitteluun ja testin suorittamiseen 100 patruunaa vuodessa vuosina 2021 ja 2022.

Testien vuosittainen suoritusaika on 1.1. – 31.10. Aika on määritelty kalenterivuotta lyhyemmäksi, jotta testien tiedot olisivat esimiesten käytettävissä seuraavan kehityskeskustelukierroksen aikana.

Kyseiset määräykset jättivät taas kerran lukuisan määrän avoimia kysymyksiä.

 • Mitä tapahtuu jos ja kun ei ammunnoissa saa ammuttua minimivaatimusta?
 • Hämmennystä aiheuttaa myös se, että meripalvelukseen tai sotaharjoitukseen määrätään vain tehtäväkohtaisen minimitasovaatimuksen saavuttaneet ammattisotilaat. Miten tavoitteisiin päästään kun aikaisempi, minimitason vaatimus, on ollut suuren ponnistuksen takana?
 • Minkälaiset vaatimukset asetetaan ylennyksille tai koulutukseen pääsylle? Entä tehtäväänmääräyksille?
 • Aiheuttaako henkilöstön fyysisen toimintakyvyn lisävaatimukset pysähtyneisyyden tilan urakehitykselle? Jatkossa arvostetaan enemmän juoksijan lahjoja kuin tehtävässä vaadittavaa ammattitaitoa?

Hyvää kuntoa ja sen mukanaan tuomaa toimintakykyä en missään nimessä kiistä. Olisiko meidän kaikkien etu kuitenkin hoitaa tämäkin asia mieluummiin kannustaen kuin pakottaen?

Marit Lammes

Valtakunnallinen pääluottamusmies

Kuvat: Asta Ruuskanen, Tero Mäkirinta

 • Hyvä käytös on sallittua

  Häirintää ja epäasiallista käytöstä tapahtuu yllättävän monessa työyhteisössä. Työnantajan on lain mukaan puututtava epäasialliseen kohteluun mahdollisimman nopeasti siitä tiedon saatuaan. Jos tilanne pitkittyy, kohteeksi joutuneen terveys voi vaarantua, työyhteisö kuormittua ja hyvinvointi työpaikalla heikentyä.

 • Tavoitteena toimiva urakierto

  Pääesikunta on julkaissut 21.9.2021 kehityskeskustelukierrosta 2021 – 2022 ohjaavan käskyn AR14534. Käsky antaa perusteita niin esimiehille kuin työntekijöillekin kehityskeskusteluun valmistautumisesta ja läpiviemisestä.