Siirry sisältöön

Kielitaidon kehittäminen on tärkeää

Puolustusvoimien lakisääteisiin tehtäviin sisältyy kansainvälistä toimintaa. Siksi kielitaito on tärkeä osa Puolustusvoimien henkilöstön osaamisvaatimuksia. Jokainen aliupseeri voi parantaa valmiuksiaan kielitaidon osalta.

Englanti on kansainvälisen sotilaallisen yhteistoiminnan pääkieli. Englanti on pääkieli myös kansainvälisissä kokouksissa ja seminaareissa. Sitä käytetään myös kotimaisessa harjoitustoiminnassa.

Huhtikuun alussa voimaan tullut Nato-jäsenyys muuttaa sotilaiden normaalia arkea kansainvälisemmäksi. Vaikka kanssakäyminen ulkolaisten kumppanien kanssa on jo pitkään ollut normaaliarkea, tuo Nato-jäsenyys osalle aliupseereista työhön uusia kielivaatimuksia.Suomalaisella aliupseerilla peruskivijalka kieliosaamiselle on pääsääntöisesti hyvä. Kiitos siitä suomalaiselle koulutusjärjestelmälle. Puolustusvoimat antaa henkilöstölle kielikoulutusta tällä hetkellä joko omana koulutuksena tai ostopalveluna. Maanpuolustuskorkeakoulu järjestää myös kielitutkintoja. Pääpaino Puolustusvoimien koulutuksessa on sotilasammatillisen kielitaidon laajentamisessa ja syventämisessä. Yleiskielen vaativimman tason kielitaidon hankkiminen ja ylläpito ovat suurelta osin yksilön omalla vastuulla.

Yksittäisen aliupseerin kannattaa miettiä omissa työtehtävissään tarvitsemansa kielitaidon ylläpitoa ja kehittämistä. Samassayhteydessä tulee huomioida tulevien tehtävien, myös kansainvälisten tehtävien, kielitaitovaatimukset. Esimiehen kanssa käytävä vuoropuhelu ja kehityskeskustelut auttavat asian prosessointia eteenpäin. Työnantaja suhtautuu positiivisesti henkilökunnan kielikoulutukseen ja tukee sitä parhaan kyvyn mukaan.

Omaehtoiseen kielen opiskeluun erilaiset verkkosivut ja puhelinsovellukset tarjoavat kattavasti vaihtoehtoisia ratkaisuja. Osa niistä on maksullisia ja osa ilmaisia. Kaupunkien aikuisopistojen tarjontaan kuuluu yleisesti englannin kielikursseja vasta-alkajasta pidempään opiskelleille. Ylimmän tason kursseilla kielitaitoa hiotaan lähelle syntyperäisen tasoa. Opistojen kielikurssit ovat pääsääntöisesti maksullisia.

Lue lisää kielten opiskelusta

>> Yle-kielikursseja(avautuu uuteen ikkunaan)

>> Yle-artikkeli: 4 suosituinta sovellusta kielten oppimiseen(avautuu uuteen ikkunaan)

Terho Eironen

Valtakunnallinen pääluottamusmies

  • Jäsenet päättävät tavoitteista

    Sopimuskierros 2018 - 2020 on saatettu onnistuneesti maaliin. Kahden neuvottelukierroksen aikana ratkaistiin useita keskeisiä asiakokonaisuuksia palvelussuhteiden ehdoista. Edellisiin neuvottelukierroksiin verrattuna meillä oli aidosti myös liittokohtaisia eriä käytössä.

  • YT-edustajalla on oikeus koulutukseen

    Aliupseeriliiton yksi edunvalvonnan kokonaisuuksista on aktiivitoimijoiden kouluttaminen. Koulutetut ja osaavat luottamusmiehet, yhteistoimintaelimen jäsenet ja yhdistysten puheenjohtajat ovat parasta palvelua jäsenillemme.

  • Nimikirja taltioi virkamiehen palvelushistoriaa

    Valtionhallinnossa palvelevien virkamiesten tietojen hallintaa ylläpidetään nimikirjalla. Nimikirjalaki antaa valtion virastoille velvoitteet, mitä tietoja virkamiehistä nimikirjalle tallennetaan.