Siirry sisältöön

Ukraina kiinnosti Nato-aliupseerien tapaamisessa

Sotilasmestari Esa Ek edusti Suomea maavoimien vanhimpana aliupseereina CEANCO 2024 -tapahtumassa Albanian Tiranassa.

Conference of European Armies for Non-commissioned Officers -konferenssi järjestetään kerran vuodessa, eri puolilla Eurooppaa.

Tapahtumaan osallistui maavoimien vanhimpia aliupseereita Nato-maista ja Naton kumppanuusmaista. Ekin mukaan konferenssin tavoitteena on kehittää yhteistyötä eri maiden maavoimien vanhimpien aliupseerien välillä ja jakaa parhaita käytäntöjä.

Esa Ek on osallistunut CEANCO-konferenssiin jo seitsemän kertaa. Tänä vuonna tapahtumaan osallistui noin 50 aliupseeria 35 eri maasta. Tilaisuuksien asiantuntijat ovat pääosin aliupseereita. Tämän vuoden teemoista Ekille kiinnostavimpia olivat Ukrainan sota ja Kiinan merkitys Aasian alueen turvallisuuspolitiikkaan.

Ukrainan edustajan puheenvuorossa nousi esille erityisesti etulinjan haasteet.

Ukraina puhutti laajalti konferenssin osallistujia. Ukrainan edustajan puheenvuorossa nousi esille erityisesti etulinjan haasteet.

Hän kertoi meille henkilöstön ja kaluston vähyyteen liittyvistä haasteista. Etulinjalla tulee pystyä tekemään nopeasti päätöksiä niillä tiedoilla, mitä on olemassa. Sotatilanteessa aliupseeriston tulee pystyä aikaisessa vaiheessa ottamaan johtajuus joukkue- ja komppaniatasalla.

Ek kertoo, että hänelle oli kiinnostavaa kuulla myös, miten Ukraina on järjestänyt aliupseeriston koulutuksen Nato-vaatimusten mukaisesti. Ek oli muutenkin päivien aikana aktiivinen aliupseerikoulutukseen liittyvissä keskusteluissa.

Tapasin Yhdysvaltojen sotilasmestariakatemian johtajan ja keskustelimme mestariopintojen kehittämisestä. Keskustelin myös Saksassa toimivan Yhdysvaltojen Maavoimien 7th Army Training commandin vanhimman aliupseerin kanssa heidän tarjoamistaan uusista koulutusmahdollisuuksista kansainvälisille opiskelijoille.

Suomalainen asevelvollisuus kiinnostaa Ekin mukaan muiden Nato-maiden aliupseereita.

Suomen asevelvollisuusjärjestelmä kiinnostaa muita. Minulta on usein kysytty, miten se toimii. Olen pitänyt siitä eri yhteyksissä muutaman esitelmänkin.  

Ek kirjoittaa maavoimien johdolle raportin konferenssista. Yhteenvedon lisäksi hän kirjaa siihen keskeiset huomionsa ja mahdolliset suositukset.

Tapahtumien välillä Ek pitää yhteyttä erityisesti pohjoismaiden maavoimien vanhimpien aliupseereiden kanssa.

Pidän aktiivisesti yhteyttä myös Naton ja Yhdysvaltojen eri organisaatioiden vanhimpiin aliupseereihin. Osallistun useisiin eri konferensseihin ja tapahtumiin vuosittain. Kansainvälinen yhteistyö on aika mittavaa tällä hetkellä ja lisääntyy koko ajan.

CE Rental Oy

Teksti: Asta Ruuskanen

Kuvat: SFC Leron Richards of U.S. Army Europe and Africa

  • Ilmasotakoulu

    Ilmasotakoulu on ilmavoimien puolustushaarakoulu ja korkeakoulutasoinen sotilasopetuslaitos. Koulun tehtävänä on antaa palkatun henkilöstön perus-, täydennys- ja jatkokoulutusta. Tutkimus- ja kehitystyö on myös tärkeä osa koulun tehtävää. Vuosittain täydennyskoulutusta saa noin 1000 opiskelijaa.

  • Palkitseminen tukee työn imua

    Avaimet työn imuun ja tuloksiin löytyvät rahan lisäksi mielekkäästä työstä ja motivoivasta työympäristöstä sekä oikea-aikaisesta ja tasapuolisesta palkitsemisesta.

  • Nato-tehtävät kiinnostavat

    Aliupseeriliiton jäsentutkimuksen mukaan selvä enemmistö aliupseereista on halukas lähtemään Nato-tehtäviin, jos tällainen mahdollisuus tarjoutuu. Jäsenet näkevät, että ulkomaantehtävien tulee perustua vapaaehtoisuuteen.