Siirry sisältöön

KIKY-työaikapankin käyttö

Keskustason sopimusmääräyksellä sovittiin, että KIKY-työajanpidennykset (6-minuuttiset) poistettiin jaksotyöaikaa tekeviltä 12.10.2020 lukien.

Ihan sellaisenaan ei tuota poistoa kuitenkaan sovittu tehtäväksi, vaan poistettavat tunnit pitää kompensoida. Puolustusvoimissa päätettiin ottaa käyttöön kalenterivuoteen sijoittuva uusi 14 tunnin työaikapankkijärjestely (jatkossa KIKY-pankki).

Puolustusvoimat julkaisi kesällä ohjeen AR10389, jossa ohjeistetaan tämän uuden työaikapankin käyttö. Ohjeesta huolimatta asia on herättänyt lukuisan määrän kysymyksiä niin esimiesten kuin alaisten keskuudessa. Jotta tätä uutta KIKY-pankkia ei sotkettaisi Puolustusvoimien työaikasopimuksessa jo entuudestaan oleviin työaikapankkeihin, koostan tähän muutaman periaatteen jolla tämä eroaa muista työaikapankeista.

KIKY-pankki on siis jokaisen jaksotyötä tekevän Puolustusvoimien työntekijän käytössä 2.8.2021 alkaen. Sen käyttöönottoon tai tuntien teettämiseen ei tarvita virkamiehen erillistä suostumusta, vaan se voidaan ottaa käyttöön työnantajapäätöksellä. Se miten tämä KIKY-pankki eniten eroaa muista käytössä olevista työaikapankeista, on pankkiin siirrettävät tunnit. KIKY-pankkia voidaan käyttää vain niihin työtunteihin, jotka laaditaan etukäteen ja suunnitelmallisesti työvuoroluetteloon säännöllisen työajan ylittäviksi tunneiksi. Työaikasuunnitelmaan kirjoitetaan esim. ”ylityöt siirretään KIKY-pankkiin”. KIKY-pankkiin ei siis voi siirtää tunteja tilanteissa, joissa painavien syiden johdosta joudutaan poikkeamaan vahvistetusta työvuoroluettelosta ja teettämään virkamiehellä lisä- tai ylityötä.

Työtunnit ovat siirrettävissä KIKY-pankkiin vasta kolmiviikkoisjakson päätyttyä, jolloin tiedetään tosiasiallisesti jakson säännöllisen työajan ylitys. Tunteja KIKY-pankkiin voi kalenterivuoden aikana siirtää korkeintaan tuo 14. Ja koska pankki on kalenterivuoteen sijoittuva, on pankkiin teetetyt tunnit annettava vastaavana vapaa-aikana saman kalenterivuoden aikana. Tunteja voi käyttää vapaana joko kokonaisina päivinä tai yksittäisinä tunteina. Ellei vapaata ole pidetty, on tunnit korvattava rahana maksamalla yksinkertainen tuntipalkka kultakin pankissa olevalta tunnilta. Tunnit, joita ei ole pidetty vapaana, on maksettava viimeistään 15.2. seuraavana vuonna.

KIKY-pankkia tulee käyttää vain virkamieskohtaisesti ja vain työnantajan tarpeeseen perustuen kuten tavanomaisia ylitöitäkin käytetään. Kyse ei ole kollektiivipankista, jota tulisi käyttää kaikkien kesken tasapuolisesti, vaikka jossain on asiaa niinkin tulkittu. Jos tosiasiallista tarvetta KIKY-pankin käytölle ei ole, voi työnantaja myös jättää tämän mahdollisuuden käyttämättä. Jossain hallintoyksiköissä asia onkin ohjeistettu niin, että KIKY-kompensaatiotuntien teettämistä ei edellytetä henkilöstölle, jolla ei ole tarvetta työskennellä yli säännöllisen työajan.

Lue myös

>> Kiky-pidennykset poistuvat

>> Työaikapankkien viidakko


Marit Lammes

Valtakunnallinen pääluottamusmies

  • Luottamusmiesten ja yhteistoimintaelimen edustajien koulutus

    Aliupseeriliittoon kuuluvalla jäsenellä on oikeus saada koulutetun luottamusmiehen palveluja nopeasti, läheltä ja ammattitaitoisesti. Luottamusmiesten ammattitaitoa ja valmiutta laadukkaaseen jäsenpalveluun koulutetaan pääsääntöisesti Aliupseeriliiton kattavalla ammattiyhdistyskoulutuksella.

  • Korotukset yleisen linjan mukaisesti

    Valtiovarainministeriö ja valtion työntekijöitä edustavat järjestöt pääsivät sopuun valtion virka- ja työehtosopimuksista vuosille 2020 – 2022. Sopimus syntyi edellisen sopimuskauden viimeisenä päivänä. Sopimukseen sisältyvä palkkaratkaisu koostuu yleiskorotuksesta ja virastoerästä.