Siirry sisältöön

Jani Laitinen Keski-Suomen aluetoimikunnan puheenjohtajaksi

Keski-Suomen Aliupseerit ry:n sihteeri Jani Laitinen on valittu SAK:n Keski-Suomen aluetoimikunnan puheenjohtajaksi. Laitinen valittiin aluetoimikunnan jäseneksi ensimmäisen kerran vuonna 2014.

Kun viime syksynä aluetoimikunnassa ruvettiin   valmistelemaan tulevan kauden henkilövalintoja, Laitiselta tiedusteltiin, onko hän tauon jälkeen halukas palaamaan aluetoimikuntaan ja toimimaan seuraavat kaksi vuotta Keski-Suomen aluetoimikunnan puheenjohtajana.

Tehtävästä hyvin kiinnostunut Laitinen valittiin aluetoimikuntaan ja uuden aluetoimikunnan ensimmäisessä kokouksessa myös puheenjohtajaksi. Hän pitää luottamustehtävää aluetoimikunnassa mielenkiintoisena ja hyödyllisenä. Aluetoimikunnassa hän on päässyt osaksi laajempaa, eri toimialojen edunvalvontaverkostoa.

Olen saanut laajalti tietoa siitä, miten ammattiyhdistyskenttä on järjestäytynyt eri toimialoilla. Olen myös nähnyt ja kuullut, mitä eri toimialoilla tapahtuu. On ollut kiinnostavaa ja hyödyllistä nähdä, miten esimerkiksi koronapandemia ja Ukrainan sota näkyy muilla toimialoilla, esimerkiksi terveydenhoidossa.

Laitinen pitää aluetoimikunnan työskentelyä tärkeänä yhteiskuntavaikuttamisen väylänä. Keski-Suomen aluetoimikunta on tähänkin asti ollut aktiivinen vaikuttaja omalla alueella. Tätä työtä Laitinen haluaa jatkaa.

Haluan jatkaa edellisen puheenjohtajan, Mika Tiitisen, linjaa aluetoimikunnan johdossa. Järjestämme säännöllisesti vierailuja alueen työpaikoille, eri toimialoilla. näin pääsemme näkemään, mitä työpaikoilla tapahtuu.

Keski-Suomen aluetoimikunnassa on edustajia SAK-laisista liitoista hyvin monilta toimialoilta.

Aliupseeriliittokin on työntekijän asialla ja meille on tärkeää tietää, miten muilla toimialoilla jäsenten asioita hoidetaan. Jäsenten edunvalvonta on toiminnan keskiössä kaikilla ammattiliitoilla. Me opimme toinen toisiltamme myös eri toimialoilla työskenteleviltä. Mitä suuremmalla joukolla pääsemme asioihin vaikuttamaan, sitä suurempi voima meillä on.

 Laitinen haluaa aluetoimikunnassa nostaa esille myös ammattisotilaiden toimintaa ja roolia.  Esimerkkinä yhteistyöstä hän nostaa Keski-Suomen alueella toimivan turvallisuustoimikunnan. Tämä yhteistyö on tuonut alueen turvallisuusalojen toimijoita lähemmäksi toisiaan.

Hyvä esimerkki tästä yhteistyöstä on edellisten eduskuntavaalien alla järjestetty vaalipaneeli. Toteutimme sen yhteistyössä poliisien kanssa.

>> Lue lisää Turvallinen Suomi -keskustelutilaisuudesta

Laitinen suosittelee muitakin yhdistyksiä olemaan aktiivinen oman alueensa aluetoimikunnassa ja esittämään siihen omaa ehdokasta.

Suosittelen lämpimästi osallistumaan toimintaan. Yhteistyöstä saa hyviä työkaluja yhteiskuntavaikuttamiseen omalla alueella. Teemme täällä myös aliupseerien työtä näkyväksi kunta- ja aluetasolla.

SAK:n aluetoiminta

SAK:n alueellinen toiminta organisoi toimialueellaan keskusjärjestön ja ammattiliittojen yhteiskunnallista vaikuttamista ja edunvalvontaa, järjestää alueellista toimintaa, koulutusta ja vahvistaa SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen järjestöllistä asemaa ja jäsenten yhteenkuuluvuutta.

Aluetoimikuntien liittoyhteistyön tavoitteena on hoitaa ja parantaa alueen edunvalvontaa, jäsenpalvelua ja järjestöllisiä valmiuksia sekä edistää ammattiyhdistysliikkeen tavoitteiden toteutumista.

Aluetoimikuntaan voivat kuulua alueen paikallisjärjestöjen sekä ammattiliittojen ja tarvittaessa eri yhteistyöverkostojen edustajat. SAK:n alueellinen toimipiste kokoaa aluetoimikunnan pyytämällä ammattiliittoja ja alueen paikallisjärjestöjä ja muita mahdollisia verkostoja nimeämään edustajansa. 

SAK:n jäsenliitot nimeävät omat ehdokkaansa aluetoimikuntiin. Aliupseeriliiton hallitus nimeää liiton edustajat jäsenyhdistysten esitysten pohjalta.  Toimikaudella 2023-2024 Aliupseeriliitolla on edustaja Hämeen, Lapin ja Keski-Suomen alueilla.

Kahdeksi vuodeksi valittava aluetoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä mahdolliset muut toimihenkilöt.

Teksti: Asta Ruuskanen

Kuvat: Jaana Lumisto

  • Monipuolista liikuntaa varuskunnissa

    Suomen Sotilasurheiluliitto ry on valtakunnallinen liikuntajärjestö, joka tuottaa yhdessä varuskunnissa toimivien jäsenseurojensa kanssa vapaa-ajan liikuntapalveluja puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen varusmiehille, henkilökunnalle, henkilökunnan perheille sekä evp-henkilöstölle.

  • Jäsentilaisuus siirtyy vuodelle 2022

    Aliupseeriliiton paljon odotettu jäsentilaisuus on pahenevan koronatilanteen takia päätetty siirtää syksylle 2022. Tarkempi päivämäärä julkaistaan mahdollisimman pian. Tapahtuman siirtämisellä Aliupseeriliitto haluaa omalta osaltaan hillitä koronaviruksen leviämistä ja edistää jäsenten terveenä pysymistä.