Siirry sisältöön

Sopimussotilaasta aliupseerin uralle

Monen aliupseerin ja upseerin ura puolustusvoimissa on alkanut sopimussotilaana. Useimmiten sopimussotilaat ovat juuri kotiutuneita reserviläisiä, jotka hakeutuvat varusmiespalveluksensa jälkeen Puolustusvoimiin töihin määräajaksi.

Sopimussotilaat palvelevat tyypillisesti  6-12 kuukauden ajan kouluttajatehtävissä, varusmieskoulutusta antavissa joukko-osastoissa. Sopimussotilaan tehtävät määräytyvät pitkälti palveluspaikan mukaan. Perusyksiköissä heidän tehtävänsä on auttaa kantahenkilökuntaa koulutusten ja harjoitusten pitämisessä. Lisäksi heitä on muun muassa apukouluttajan tehtävissä ja teknisissä erikoistehtävissä.

Sopimussotilaiden tehtäväkenttä on laajentunut viimeisten vuosien aikana ja heitä löytyy useista Puolustusvoimien työpisteistä.

Sopimussotilaat nimitetään määräajaksi virkasuhteeseen. Määräaikaisuus perustuu Puolustusvoimien tarpeeseen tuottaa nuorta ja osaavaa reserviä sodan ajan tarpeisiin. Sopimussotilasjärjestelmän tarkoituksena on myös toimia rekrytointikanavana Puolustusvoimien palvelukseen ja koulutukseen.

Puolustusvoimien virkaan nimitettävältä vaaditaan, että hän on Suomen kansalainen ja täyttää yleiset kelpoisuusvaatimukset valtion virkaan. Sen lisäksi, mitä yleisestä kelpoisuudesta valtion virkaan muualla laissa säädetään, Puolustusvoimien virkaan nimitettävältä vaaditaan tehtävien edellyttämää luotettavuutta.

Sopimussotilaaksi voi hakeutua reservin aliupseeri- tai reserviupseerikoulutuksen saanut henkilö. Erityistapauksissa palvelukseen voidaan ottaa miehistön erikoiskoulutuksen saanut.

Sotilastehtävät edellyttävät hyvää fyysistä kuntoa. Rekrytointiin kuuluu 12 minuutin juoksutesti, jossa on saavutettava vähintään tyydyttävä tulos.

Pääesikunnan henkilöstöosasto määrää vuosittain sopimussotilaskiintiöt puolustushaaroille ja erikseen päätetyille hallintoyksiköille. Tehtävät on tarkoitettu ennen kaikkea varmistamaan riittävä kouluttajamäärä varusmieskoulutusta antavissa joukoissa. Sopimussotilaita saa käyttää ainoastaan heidän osaamistaan vastaavissa sotilaallisissa tehtävissä.

Sopimussotilaat palkataan ensisijaisesti varusmiespalveluksen aikaiseen perusyksikköön. Työt alkavat yleensä heinäkuun alussa ja tammikuun alussa. Tehtäviin on jatkuva hakuaika. Käytännössä valinnat tehdään noin 1,5 kuukautta ennen saapumiserien sisääntuloa.

Sopimussotilaat palvelevat reservin arvonsa mukaan.

Sopimussotilaiden palkkaus määräytyy aliupseereita koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkkaus on AU-vaativuusluokka 1:n mukainen. Henkilökohtainen palkanosuus määräytyy 17 %:n mukaisesti koko sopimussotilaana palveltavan ajan.  Sopimussotilaan peruspalkka on 1.839,23 euroa (1.5.2023). Sopimussotilaalle ei makseta Puolustusvoimien palkkausjärjestelmä-sopimuksen lisäpalkkioliitteen kiinteitä kuukausipalkkaan sisältyviä lisiä. Suoritusperusteisia korvauksia voidaan maksaa, jos sopimuksen lisäpalkkioliitteen perusteet muutoin täyttyvät.

Sopimussotilaalle ei tehdä suoritusarviointia eikä tehtävästä laadita tehtäväkuvausta. Sopimussotilaana palveltu aika ei ole sotilaseläkkeeseen oikeutettavaa aikaa.

Puolustusvoimissa palvelee tällä hetkellä noin 500 sopimussotilasta. heistä noin 300 työskentelee maavoimien joukko-osastoissa, vajaa 100 Ilmavoimissa ja noin 80 Merivoimissa. Myös muissa hallintoyksiköissä työskentelee joitakin sopimussotilaita.

Riku Rissanen

Maavoimien pääluottamusmies

Kuvat: Teemu Weckström

  • Esa Ek Sergeants Major Academyssa

    Terveisiä täältä Teksasista! Joululomat on vietetty ja kinkut sulateltu kuntotestin merkeissä. Ennen joulua saimme suoritetuksi johtamisen jakson. Se osoittautui aika haastavaksi mutta kaikki kokeet, esseet ja esitykset menivät kunnialla läpi.

  • Vääpeli Luukisesta Vuoden aliupseeri

    Sukeltaja-aliupseeri, vääpeli Janne Luukinen (31) on valittu Vuoden 2020 aliupseeriksi. Luukinen palvelee parhaillaan viimeisiä viikkojaan kriisinhallintatehtävissä Libanonissa.

  • Egosta Vuoden sotakoira

    Saksanpaimenkoira Ego on valittu Vuoden sotakoiraksi. Kainuun prikaatissa palveleva kahdeksanvuotias saksanpaimenkoira osallistuu omalta osaltaan varusmiesten koulutukseen.