Siirry sisältöön

Edustajakokous 2022

Aliupseeriliiton jäsenyhdistykset kokoontuivat edustajakokoukseen tekemään päätöksiä Aliupseeriliiton toiminnasta ja taloudesta ja linjaamaan edunvalvontatavoitteita. Kokous pidettiin marraskuun alussa Kouvolassa.

Kokousedustajat saivat hyvissä ajoin etukäteen kokousaineiston ja tilaisuudessa oli varattu runsaasti aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Kaksipäiväisen kokouksen aikana kokousedustajat pääsivät syventymään oman ammattiliiton toiminnan ja talouden suunnitelmiin ja toteutukseen. Varapuheenjohtaja Mika Tiitinen esitteli edellisen vuoden toimintakertomuksen ja varapuheenjohtaja Tuomas Miromäki tulevan vuoden toimintasuunnitelman. Myös vuoden 2021 tilinpäätös ja hallituksen vuodelle 2023 valmistelema talousarvio käytiin tarkasti läpi.

Edustajakokous päätti vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, jäsenmaksusta ja talousarviosta. Aliupseeriliiton jäsenmaksu säilyy 1,2 %:n suuruisena. Myös eläkeläisjäsenten jäsenmaksut säilyvät ennallaan. Eläkeläisjäsenten jäsenmaksu vuonna 2023 on 50 euroa alle 68-vuotiailta ja 20 euroa yli 68-vuotiailta.

Edustajakokous valitsi liitolle tilintarkastajat ja toiminnantarkastajat. Tilintarkastusyhteisöksi valittiin HJL Tilintarkastajapalvelut Oy. Toiminnantarkastajana jatkaa Tapani Back ja varatoiminnantarkastajana Ari Poutanen. Yhdistykset olivat tehneet myös useita esityksiä edustajakokoukselle uusista edunvalvontatavoitteista.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Marko Virtanen Kymenlaakson Aliupseerit ry:stä.

Kokouksessa käsiteltiin myös hallituksen esitys Aliupseeriliiton kunniajäseneksi. Edustajakokous kutsui kunniajäseneksi Jukka Klemetin. Klemetti oli Aliupseeriliiton pitkäaikainen edunvalvoja, hallituksen jäsen ja liiton varapuheenjohtaja.

Edustajakokouksen pöytäkirja on luettavissa jäsensivuilla.

Pääluottamusmiehen edunvalvontakatsaus kiinnosti

Edunvalvontakatsaus on tärkeä osa edustajakokousta. Pääluottamusmies Tomi Malkamäki kertoi yhdistysten edustajille valtion virka- ja työehtosopimukseen tulleista uudistuksista ja sopimuskauden palkankorotuksista.

Erityisen merkittävä muutos sopimuksessa on jaksotyöajan laskentatavan muutos yllättävissä sairauspoissaoloissa. Jatkossa sairastumisesta johtuva yllättävä keskeytys ei enää vähennä mahdollisia ylitöitä.

Aliupseerien määrän kasvu ja aikaisempaa vaativammat tehtävät näkyvät Malkamäen mukaan sekä ammattisotilaiden että heitä edustavan ammattiliiton työssä. Myös Suomen Nato-jäsenyys tuo mukanaan uusia tehtäviä aliupseereille.

Kansainvälisyyden lisääntyminen edellyttää palvelussuhteen ehtojen päivittämistä. Sotilasjärjestöt ovatkin yhdessä tehneet esityksen työryhmän perustamisesta käsittelemään palvelussuhteiden ehtojen muutostarpeita.

Kokousedustajat olivat kiinnostuneita Aliupseeriliiton mahdollisuuksista vaikuttaa liiton jäsenten asioihin myös lainsäädäntötyön valmisteluun kuuluvien lausuntokierrosten kautta.

Aliupseerien edunvalvonta uuden edessä

Edustajakokouksen tervehdyspuheessaan  puheenjohtaja Jyrki Surkka totesi, että Aliupseeriliitto on kehittänyt edunvalvontaansa määrätietoisesti laadukkaammaksi. Liiton toimintaedellytykset ovat hyvät, jäsenmäärä kasvaa ja talous on vakaalla pohjalla.

Tästä on hyvä jatkaa kohti strategista tavoitettamme olla vaikutusvaltainen ja arvostettu ammattiliitto, joka täyttää jäsentensä edunvalvonnalliset ja järjestölliset tarpeet.

Surkka muistutti edustajakokousedustajia siitä, että toiminnassa on myös parannettavaa. Kaikille raskas korona-aika on jättänyt jälkensä edunvalvojiin.

Viimeistään nyt on aika nousta koronapoterosta pois ja alkaa taas tehdä näkyvää ja kuuluvaa edunvalvontaa. Meidän jäsenemme ansaitsevat sen.

Surkka pohti puheessaan Ukrainan sodan ja Suomen Nato-jäsenyyden vaikutuksia Puolustusvoimien ja ammattisotilaiden elämään. Merkittävät muutokset toimintaympäristössä vaikuttavat aliupseerien edunvalvontaan. Nykyiset edunvalvontaresurssit eivät Surkan mukaan jatkossa riitä palvelemaan aliupseereita muuttuvassa ympäristössä.

Aliupseeriliiton on rakennettava liiton kansainvälinen edunvalvonta uusien tarpeiden mukaiseksi. Tulevan strategiatyön yhteydessä valmistelemme henkilöstöstrategiaa liiton tulevaisuuden tarpeita varten. Tämä käsittää koko edunvalvontaorganisaation, toimiston henkilöstön työt ja resurssit.

Syksyllä 2023 kokoontuva edustajakokous käsittelee hallituksen esityksen Aliupseeriliiton strategiaksi vuosille 2024 – 2027. Tuleva vuosi on Surkan mukaan muutenkin merkityksellinen Aliupseeriliitolle.

Aliupseeriliiton toimintavuosi 2023 on erittäin merkittävä liiton kannalta. Edustajisto pidetään Helsingissä ja puolet liiton hallituksesta on erovuorossa. Lisäksi liiton puheenjohtajan toimikausi on päättymässä. Loppuvuoden aikana pidetään jälleen myös luottamusmiesvaalit. Tähän yhdistysten on syytä varautua jo hyvissä ajoin.

Juhlava kokouspäivällinen

Ensimmäinen edustajakokouspäivä päättyi perinteiseen tapaan palkitsemistilaisuuteen ja kokouspäivälliseen. Palkitsemistilaisuudessa julkistettiin Vuoden 2022 aliupseeri sekä liiton hopeisten ansiomitalien saajat. Lisäksi julkistettiin Vuoden 2022 yleismestaruus.

>> Lue Vuoden aliupseeri Enrico Annuksen haastattelu

Palkitsemistilaisuuteen ja päivälliselle osallistui yhdistysten kokousedustajien lisäksi prikaatikenraali Jukka Jokinen. Kymenlaakson alueen kansanedustajista tilaisuuteen osallistui kansanedustaja Sheikki Laakso. Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka joutui viime hetkellä peruuttamaan osallistumisensa. Aliupseeriliiton varapuheenjohtaja Tuomas Miromäki luki palkitsemistilaisuudessa Toikan tervehdyksen.

Teksti: Asta Ruuskanen

Kuvat: Asta Ruuskanen, Mika Tiitinen

  • Päätöksiä etäyhteydellä

    Yhdistykset käyttivät syksyn edustajakokouksessa äänivaltaansa ensimmäistä kertaa etäyhteydellä. Kokousedustajien antaman palautteen mukaan he saivat ennen kokousta riittävät ohjeet kokoukseen valmistautumisesta ja kokoustekniikan käytöstä. Myös osallistuminen kokouksen aikana sujui hyvin.

  • EVP-yhdistyksen jäsenmatka Saarenmaalle

    Aliupseeriliiton EVP-yhdistyksen perinteinen vuosikokousmatka suuntautui Saarenmaalle. Elo-syyskuussa toteutetun matkan tukikohtana toimi Grand Rose SPA Hotel Kuresaaressa.