Siirry sisältöön

Kehityskeskustelut osa kansainvälisen toiminnan muutosta

Kehityskeskustelut lähestyvät ja esimiesten sekä alaisten on syytä aloittaa valmistautuminen keskusteluiden läpivientiin hyvissä ajoin.

Puolustusvoimien vuoden 2023-2024 kehityskeskusteluihin valmistaudutaan hieman uudesta näkökulmasta. Suomen Nato-jäsenyyden myötä kansainvälisyys näkyy entistä enemmän toiminnassa ja kehityskeskusteluiden kautta käynnistyvässä henkilöstösuunnitteluprosessissa.

Pääesikunnan määräys HJ840, PVHSM HENKILÖSTÖALA 075 – PEHENKOS KEHITYSKESKUSTELUT PUOLUSTUSVOIMISSA antaa perusteet Puolustusvoimien kehityskeskusteluille. Määräystä täydennetään vuosittaisilla Pääesikunnan- ja hallintoyksiköiden tarkentavilla käskyasiakirjoilla, joilla painotetaan sen hetkisiä muutoksia sekä painopisteitä alkavan kierroksen osalta.

Nyt alkavalla kehityskeskustelukierroksella näkyvämpänä muutoksena näkyy kansainvälisen tehtäväkentän laajeneminen. Työnantaja on julkaissut Torni-portaalissa tiedotteen, jossa todetaan laajenevan kansainvälisen toiminnan liittyväksi osaksi nykyistä henkilöstösuunnitteluprosessia, joka sitä myöden vaikuttaa myös kehityskeskusteluiden ura- ja koulutussuunnitteluun.

Nato-tehtävien täyttäminen on aloitettu porrastetusti. Tulevaisuudessa avautuvat tehtävät eivät ole vielä täysin tiedossa, mutta ne tarkentuvat suunnittelun edetessä. Suomen aseman tarkentuminen Naton komento- ja joukkorakenteessa tulee helpottamaan myös henkilöstösuunnittelun toteutusta.  Henkilöstösuunnitteluprosessi on ylivuotista, eli nyt kehityskeskusteluissa kerrotut halukkuudet vaikuttavat aikaisintaan pääsääntöisesti vuonna 2025.

Yksittäisen henkilön kannattaa ilmoittaa omat halukkuudet mahdollisimman tarkasti. Tehtävähalukkuuksien lisäksi esimiehen ja alaisen tulee kartoittaa osaamisen kehittämisen tarpeet. Kotimaassa tapahtuvan täydennyskoulutuksen lisäksi koulutuskalentereista kannattaa etsiä soveltuvaa kansainvälistä koulutusta esimerkiksi suunnitellun kansainvälisen tehtävän tueksi.

Kansainväliset tehtävät jakautuvat sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin, kansainvälisiin esikuntatehtäviin sekä valmiusjoukko- ja kansainvälisen avun tehtäviin. Tehtävähalukkuudet huomioidaan vuoden 2026 suunnitteluun saakka. Osaamisen kehittämisen suunnittelu perustuu tarvekartoitukseen vuosille 2025-2029, joka tullaan ohjeistamaan Pääesikunnan käskyllä AT20795, PUOLUSTUSVOIMIEN KOULUTUSTARVEKARTOITUS 2025 – 2029.

Kehityskeskustelu on esimiehen silmin katsottuna erinomainen tilaisuus kartoittaa tehtävien jakautumista tasaisesti alaisten kesken. On myös tärkeää, että esimies saa ura- ja koulutussuunnittelun kautta itselleen valmiuksia suunnitella tulevaa sekä arvioida henkilöstöresurssin riittävyyttä tuleville vuosille.

Alaiselle kehityskeskustelut on loistava mahdollisuus tuoda esille omia näkemyksiä nykyisistä työtehtävistä sekä halukkuuksista tuleville vuosille. Aliupseerien tehtäväkierto tulee lisääntymään ja tehtäväkenttä laajenee edelleen. Ole siis aktiivinen ja tuo halukkuutesi rohkeasti esiin.

Jussi Niemi

Pääluottamusmies

Ilmavoimat

  • Koppi uusista aliupseereista

    Jokaisen aliupseerin työpaikalla on aliupseerien itsensä valitsema luottamusmies. Luottamusmiehen tärkeänä tehtävänä on kertoa uusille aliupseereille oman ammattiryhmän toiminnasta sekä aliupseeriyhdistyksen ja Aliupseeriliiton tarjoamista palveluista.

  • Perheellisten virkamiesten erityiskorvauksiin muutoksia

    Perheellisen virkamiehen erityiskorvauksen maksamista jatketaan vuodella. Niissä tapauksissa, joissa virkamiehestä tulee ”reppuri” siirtovelvollisuuteen liittyen ja perhe jää asumaan vanhalle asuinpaikkakunnalle, perheelliselle virkamiehelle maksetaan erityiskorvausta.

  • Lomakausi lähestyy

    Vuosiloman tarkoituksena on palautua työstä. Lomaile hyvällä omallatunnolla – kehosi ja aivosi tarvitsevat sitä.