Siirry sisältöön

Kehityskeskustelut osa kansainvälisen toiminnan muutosta

Kehityskeskustelut lähestyvät ja esimiesten sekä alaisten on syytä aloittaa valmistautuminen keskusteluiden läpivientiin hyvissä ajoin.

Puolustusvoimien vuoden 2023-2024 kehityskeskusteluihin valmistaudutaan hieman uudesta näkökulmasta. Suomen Nato-jäsenyyden myötä kansainvälisyys näkyy entistä enemmän toiminnassa ja kehityskeskusteluiden kautta käynnistyvässä henkilöstösuunnitteluprosessissa.

Pääesikunnan määräys HJ840, PVHSM HENKILÖSTÖALA 075 – PEHENKOS KEHITYSKESKUSTELUT PUOLUSTUSVOIMISSA antaa perusteet Puolustusvoimien kehityskeskusteluille. Määräystä täydennetään vuosittaisilla Pääesikunnan- ja hallintoyksiköiden tarkentavilla käskyasiakirjoilla, joilla painotetaan sen hetkisiä muutoksia sekä painopisteitä alkavan kierroksen osalta.

Nyt alkavalla kehityskeskustelukierroksella näkyvämpänä muutoksena näkyy kansainvälisen tehtäväkentän laajeneminen. Työnantaja on julkaissut Torni-portaalissa tiedotteen, jossa todetaan laajenevan kansainvälisen toiminnan liittyväksi osaksi nykyistä henkilöstösuunnitteluprosessia, joka sitä myöden vaikuttaa myös kehityskeskusteluiden ura- ja koulutussuunnitteluun.

Nato-tehtävien täyttäminen on aloitettu porrastetusti. Tulevaisuudessa avautuvat tehtävät eivät ole vielä täysin tiedossa, mutta ne tarkentuvat suunnittelun edetessä. Suomen aseman tarkentuminen Naton komento- ja joukkorakenteessa tulee helpottamaan myös henkilöstösuunnittelun toteutusta.  Henkilöstösuunnitteluprosessi on ylivuotista, eli nyt kehityskeskusteluissa kerrotut halukkuudet vaikuttavat aikaisintaan pääsääntöisesti vuonna 2025.

Yksittäisen henkilön kannattaa ilmoittaa omat halukkuudet mahdollisimman tarkasti. Tehtävähalukkuuksien lisäksi esimiehen ja alaisen tulee kartoittaa osaamisen kehittämisen tarpeet. Kotimaassa tapahtuvan täydennyskoulutuksen lisäksi koulutuskalentereista kannattaa etsiä soveltuvaa kansainvälistä koulutusta esimerkiksi suunnitellun kansainvälisen tehtävän tueksi.

Kansainväliset tehtävät jakautuvat sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin, kansainvälisiin esikuntatehtäviin sekä valmiusjoukko- ja kansainvälisen avun tehtäviin. Tehtävähalukkuudet huomioidaan vuoden 2026 suunnitteluun saakka. Osaamisen kehittämisen suunnittelu perustuu tarvekartoitukseen vuosille 2025-2029, joka tullaan ohjeistamaan Pääesikunnan käskyllä AT20795, PUOLUSTUSVOIMIEN KOULUTUSTARVEKARTOITUS 2025 – 2029.

Kehityskeskustelu on esimiehen silmin katsottuna erinomainen tilaisuus kartoittaa tehtävien jakautumista tasaisesti alaisten kesken. On myös tärkeää, että esimies saa ura- ja koulutussuunnittelun kautta itselleen valmiuksia suunnitella tulevaa sekä arvioida henkilöstöresurssin riittävyyttä tuleville vuosille.

Alaiselle kehityskeskustelut on loistava mahdollisuus tuoda esille omia näkemyksiä nykyisistä työtehtävistä sekä halukkuuksista tuleville vuosille. Aliupseerien tehtäväkierto tulee lisääntymään ja tehtäväkenttä laajenee edelleen. Ole siis aktiivinen ja tuo halukkuutesi rohkeasti esiin.

Jussi Niemi

Pääluottamusmies

Ilmavoimat

  • Ammattisotilaan pukeutuminen

    Puolustusvoimien ammattisotilas ja sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain mukaisessa palvelussuhteessa oleva ovat velvollisia palveluksessa käyttämään puolustusvoimien sotilaspukua, jollei virkatehtävien laadun tai muun syyn vuoksi toisin määrätä.

  • Voinko säästää vuosilomaa?

    Vuosilomasopimuksen mukaan virasto (Puolustusvoimat) ja virkamies tai työntekijä voivat sopia, että virkamies tai työntekijä säästää osan vuosittaisista lomapäivistään pidettäväksi seuraavalla lomakaudella tai sen jälkeen säästövapailla.

  • YT-edustajalla on oikeus koulutukseen

    Aliupseeriliiton yksi edunvalvonnan kokonaisuuksista on aktiivitoimijoiden kouluttaminen. Koulutetut ja osaavat luottamusmiehet, yhteistoimintaelimen jäsenet ja yhdistysten puheenjohtajat ovat parasta palvelua jäsenillemme.