Siirry sisältöön

Edunvalvonta

 • Kutsumus luottamustehtäviin

  Vääpeli Kimmo Ojala (40) aloitti vuoden 2023 alussa Logistiikkalaitoksen valtakunnallisena luottamusmiehenä. 2. Logistiikkarykmentin luottamusmiehen tehtävästä koko Logistiikkalaitoksen luottamusmieheksi siirtynyt Ojala on tehtävästä innoissaan.

 • Virkaehtosopimuskausi päättyy

  Työnantaja vetäytyi sopimusneuvotteluista. Valtion virka- ja työehtosopimus on irtisanottu päättymään 28.2.2023.

 • Edunvalvonta ei jää poteroihin

  Pääluottamusmiestehtävien alkaessa vuoden 2022 alussa oli Omikron-variantti oli juuri aiheuttanut koronaExit-suunnitelmien peruuntumisen ja paluun etätyöskentelyyn sekä rajoituksiin. Aliupseeriliiton luottamusmiestoiminnan osalta jouduimme myös uudelleen miettimään normaalitoimintoihin paluuta.

 • Uudistus jaksotyöajan laskentatapaan

  Valtion virka- ja työehtosopimuksen neuvottelukierroksen yhteydessä keväällä sovittiin jaksotyöajan laskentatavan muutoksesta äkillisten sairauspoissaolojen osalta. Sairastumisesta johtuva yllättävä keskeytys ei enää vähennä mahdollisia ylitöitä.

 • Luottamusmieskoulutus 2023

  Aliupseeriliiton jäsenten tärkein jäsenetu on laadukas luottamusmiespalvelu. Liiton tavoitteena on, että jäsenet saavat palvelun nopeasti, läheltä ja ammattitaitoisesti. Siksi henkilöstön edustajien säännöllinen koulutus on ensiarvoisen tärkeää.

 • Keskustason arviointi- ja kehittämisryhmä kentällä

  Tehtävänkuvaus on työtehtävien ja palkkauksen määrittelyn perusta. Tehtävänkuvauksen arviointia tehdään kolmeportaisessa järjestelmässä ja ylimpänä toimijana sekä komentajaa sitovan päätöksen antajana toimii keskustason arviointi- ja kehittämisryhmä.

 • Työtuomioistuin antoi ratkaisun sopimuserimielisyyteen

  Aliupseeriliiton kanta palkanmaksusta kesti työtuomioistuimen tarkastelun. Työtuomioistuin vahvisti 9.9.2022 antamallaan päätöksellään JHL:n nostaman kanteen Aliupseereihin sovellettavan palkkausjärjestelmän sopimustulkinnasta.

 • Kansainvälisyydestä tulee osa normaalia arkea

  Tätä tekstiä kirjoittaessani enää kaksi maata ei ole ratifioinut Suomen Nato-jäsenyyttä. Ratifiointivaiheen aikana Suomi osallistuu Naton työskentelyyn tarkkailijana, mutta ei osallistu päätöksentekoon.

 • On välitarkastelun aika

  Kaiken kiireen keskellä ei pidä unohtaa asioita, jotka on sovittu tehtäväksi edellisen kehityskeskustelun yhteydessä.