Siirry sisältöön

Edunvalvonta

 • Työtuomioistuin antoi ratkaisun sopimuserimielisyyteen

  Aliupseeriliiton kanta palkanmaksusta kesti työtuomioistuimen tarkastelun. Työtuomioistuin vahvisti 9.9.2022 antamallaan päätöksellään JHL:n nostaman kanteen Aliupseereihin sovellettavan palkkausjärjestelmän sopimustulkinnasta.

 • Kansainvälisyydestä tulee osa normaalia arkea

  Tätä tekstiä kirjoittaessani enää kaksi maata ei ole ratifioinut Suomen Nato-jäsenyyttä. Ratifiointivaiheen aikana Suomi osallistuu Naton työskentelyyn tarkkailijana, mutta ei osallistu päätöksentekoon.

 • On välitarkastelun aika

  Kaiken kiireen keskellä ei pidä unohtaa asioita, jotka on sovittu tehtäväksi edellisen kehityskeskustelun yhteydessä.

 • Ilmavoimat lyhentää koulutusvelkaa

  Aliupseereiden tehtävät ovat vaativoituneet viime vuosien aikana kiihtyvää tahtia. Aliupseereiden täydennyskoulutusjärjestelmä on myös kokenut muutoksia, eikä ole täysin pystynyt vastaamaan siihen, millaisia tehtäviä aliupseereille on kohdistettu.

 • Palkankorotus ja parannuksia työaikaan

  Valtion virka- ja työehtosopimuksen mukainen kahden prosentin palkankorotus tulee maksettavaksi kesäkuun alusta lukien. Maaliskuussa tehty sopimus korjaa myös sairauspoissaolopäivien työaikamerkintää koskevaa epäoikeudenmukaisuutta.

 • Ammattiyhdistyskoulutus edunvalvonnan tukena

  Edunvalvonta on Aliupseeriliiton ydintehtävä. Edunvalvonta kattaa kaikki ne asiat, joita yksittäinen aliupseeri työelämän arjessa voi kohdata. Näitä ovat esimerkiksi palkkausjärjestelmä, lisät, työaika, kriisinhallinta ja oikeudelliseen apuun liittyvät tilanteet sekä niihin liittyvät tarpeet.

 • Uusi sopimuskierros käynnistynyt

  Valtion virka- ja työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 28.2.2022. Nykyinen sopimuskausi on tuonut Aliupseeriliiton jäsenille parannuksia peruspalkkoihin, poistanut B-luokkien käytön sekä kehittänyt Puolustusvoimien lisäjärjestelmiä

 • MIELIPIDE: Varusmieskoulutusta sinivalkoisilla tunneilla

  Aliupseeriliiton jäsentutkimuksen mukaan jopa 30 % aliupseereista ei kirjaa työaikakirjanpitoon kaikki tekemiään työtunteja. Merkkaamattomat ylityöt, sinivalkoiset tunnit, antavat väärän kuvan henkilöstön riittävyydestä.

 • Kuin kriisinhallintapalveluksessa

  Otsikko voi olla hämäävä, mutta kumpuaa aidoista tunteista, joita näiden ensimmäisen kolmen viikon aikana olen kokenut pääluottamusmiehen tehtävässä. Uusi työ, uudet yhteistyötahot ja uusi asuinympäristö, jossa opetellaan elämään uutta arkea.