Siirry sisältöön

Puheenjohtajalta

 • Nokkakolariin henkilöstön kanssa?

  Suomi hyväksyttiin Naton tarkkailijajäseneksi kesäkuussa. Matka kohti täysjäsenyyttä on edennyt ripeästi. Vain seitsemän jäsenmaata ei ole tätä kirjoitettaessa ratifioinut Suomen hakemusta.

 • Kohti Nato-jäsenyyttä

  Elämme historiallista aikaa. Suomi hakee jäsenyyttä Pohjois-Atlantin puolustusliitto Natossa. Ratkaisu on erittäin merkittävä maamme kannalta. Päätös on mielestäni oikea tässä ajassa.

 • Sota Ukrainassa korostaa ammattisotilaiden merkitystä

  Euroopan turvallisuusmekanismit menivät kertaheitolla uusiksi, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan 24.2.2022. Sotaa maat ovat käyneet jo vuodesta 2014. Tämä sota on ollut ikävän helposti unohdettavissa taustalle.

 • Uusi vuosi alkaa neuvotellen

  Vuosi 2022 on pyörähtänyt käyntiin ja samoin keskustason neuvottelut Valtion työ- ja virkaehtosopimuksesta.

 • Tärkeitä päätöksiä

  Aliupseeriliitto teki tänä vuonna kaksi jäsentutkimusta. Toinen käsitteli työssäjaksamista ja toinen yleisemmin liiton toimintaa. Kyselyitä on analysoitu ja osin tämä työ on vielä kesken.

 • Toimintakulttuurissa on valuvika

  Aliupseeriliitto kysyi jäseniltään kesän 2021 aikana työn tekemiseen ja jaksamiseen liittyviä asioita. Tulokset olivat monilta osin odotettuja. Sotilaalliset harjoitukset ja meripalvelus kuormittavat. Pitkät työsidonnaisuudet ovat edelleen arkipäivää, vaikka paremmalla suunnittelulla on saatu aikaan myös parannusta.

 • Virastoeräratkaisu löytyi neuvotellen

  Meneillään olevaan sopimuskauteen liittyi yksi 1 %:n suuruinen virastoerä. Tämä on siis erä mistä sovitaan paikallisesti Puolustusministeriön, Pääesikunnan ja palkansaajajärjestöjen kesken. Pöydässä on aina yhteisiä, kaikkia Puolustusvoimien henkilöstöryhmiä koskevia asioita ja sopimusaloittain sovittavia kokonaisuuksia.

 • Virastoeräneuvotteluja ja soveltamiskysymyksiä

  Uusi vuosi ja uudet kujeet, niin sanotaan. Valitettavasti alkanut vuosi ei ole karkottanut meitä riivaavaa pandemiaa. Näyttää siltä, että poikkeusolot jatkuvat enemmän tai vähemmän myös alkaneen vuoden loppuun saakka, ainakin joiltain osin.

 • Meripalvelukokeilusta löytyi sopu

  Yksi pitkäaikainen projekti on saatu neuvottelupöydässä maaliin. Merivoimissa aloitetaan helmikuussa 2021 työaikakokeilu. Kokeilun tarkoitus on tukea työssä jaksamista sekä mahdollistaa operatiivisen työn teettäminen nykyistä mallia joustavammin.

 • Ammattisotilaiden työaikasuojelu puhuttaa kentällä

  Osallistuin vuoden 2019 aikana valtiovarainministeriön työryhmään. Ryhmän tehtävänä oli selvittää, mitä muutoksia vuonna 1970 säädettyyn lakiin puolustuslaitoksen virkamiesten työajasta olisi tehtävä. Toimeksianto edellytti, että ryhmän tuli kiinnittää huomiota erityisesti työaikasuojelullisiin asioihin.